mullsjö logotyp

Ekonomi, försörjning

Via Individ och familjeomsorgen kan du få hjälp och stöd med din ekonomiska situation. Här jobbar handläggare med ansvar för ekonomiskt bistånd och budget- och skuldrådgivning.

 

Om du har det jobbigt med din ekonomi kan du ansöka om:

 

Du kan också få hjälp med budget- och skuldrådgivning.

Vill du bli kontaktad av budget- och skuldrådgivare?

Vi kan kontakta dig och berätta mer kring ekonomiskt bistånd. Fyll i kontaktformuläret med ditt namn och telefonnummer så kontaktar vi dig inom 14 dagar.

 

Sekretess

Uppgifter hos socialtjänsten som berör enskilda personers förhållanden skyddas av regler om sekretess som återfinns i offentlighet- och sekretesslagen. Läs mer om detta på sidan sekretess, se även länk i länktipsrutan.


Senast uppdaterad: 2019-04-12 Ansvarig: Chef individ och familjeomsorg