mullsjö logotyp

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan görs av socialnämnden och kan ersätta en bouppteckning.

Förutsättningar för en dödsboanmälan är att den dödes tillgångar endast räcker till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet.

Om den döde efterlämnar fast egendom eller tomträtt, kan en dödsboanmälan inte göras.
Dödsboanmälan upprättas av en handläggare på kommunen och lämnas därefter till skattemyndigheten.

Som tillgångar räknas t ex bankmedel per dödsdag, slutlön eller inkommande pension, skuldebrev/revers/fordran till dödsboet, lösöre, smycken och försäkringar.

Som andra utgifter avses t ex gravsten/inskription, en månads uppsägningshyra för ensamstående och eventuella vårdkostnader. Hänsyn tas också till en beräknad bouppteckningskostnad. Övriga skulder i dödsboet får inte medräknas när det gäller dödsboanmälan.

Tänk på att

  1. Spärra bankomat-/minutenkort och stoppa autogiro
  2. Lås bankkonto och begär kapital- och räntebesked per dödsdagen
  3. Meddela hyresvärd och elbolag
  4. Betala inga fakturor (förutom eventuella begravningskostnader) innan bouppteckning/dödsboanmälan är klar 

Begravning

Begravningskostnaden är prioriterad kostnad och betalas alltid i första hand. Det är därför viktigt att inte betala några räkningar förrän dödsboanmälan är gjord. Det är bra om man ringer direkt till fordringsägarna när en räkning kommer och begär 3 månaders uppskov räknat från dödsdagen samt förklarar att tillgångar saknas och att en boutredning skall göras. OBS! Kom ihåg att stoppa autogiron.

Vem betalar begravningen?

Begravningshjälp kan beviljas enligt särskild norm. Finns det tillgångar i dödsboet dras dessa av och socialtjänsten betalar mellanskillnaden upp till 50% av prisbasbeloppet.

När dödsboanmälan är klar och registrerad hos skatteverket. Den anhöriga sänder en kopia till fordringsägarna och ansöker om att skulden avskrivs. Kopia på dödsboanmälan måste den anhörige själv begära från skatteverket.


Senast uppdaterad: 2018-09-04 Ansvarig: Maria Stålberg