mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Korttidsvistelse och växelvård

Korttidsboende för växelvård och avlastning är till för personer som behöver regelbunden, tillfällig eller akut avlastning. Korttidsboende kan även beviljas som stöd och avlastning för anhöriga i form av växelvård.

Korttidsboende ger också möjlighet för återhämtning efter exempelvis efter en sjukhusvistelse.

Korttidsboende kan även beviljas som stöd och avlastning för anhöriga i form av växelvård. Korttidsplatserna och växelvården finns på Margaretas Park.

För att ansöka om korttids- och eller växelvårdsplats kontaktar du kommunens biståndshandläggare.

Vård utefter dina behov

Under vistelsen har du en utsedd kontaktperson som har särskilt ansvar för att hjälpen i den dagliga omsorgen, i så stor utsträckning som möjligt, utformas efter dina behov. Här finns det tillgång till omvårdnadspersonal dygnet runt. Det finns även tillgång till sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut vid behov.

Vi garanterar att:

Du ska kunna få en korttidsplats inom 5 arbetsdagar om du eller dina anhöriga behöver det och bistånd beviljats.

Klarar vi inte det erbjuder vi dig hjälp och stöd i ditt hem.

Du kan läsa mer om rutin för köp av korttidsplats vid vård i livets slutskede, se länk i rutan länktips.


Senast uppdaterad: 2016-04-13 Ansvarig: Carina Börjesson