mullsjö logotyp

Boenden, särskilda

I Mullsjö kommun finns olika typer av bostäder för äldre. Vård- och omsorgsboende för permanentboende, respektive korttidsboende för korttidsvistelse, är anpassade boenden som söks och beviljas av kommunens biståndshandläggare.

Boende för äldre

Våra boenden ligger centralt i Mullsjö. Margaretas Park är ett äldreboende och Björkgården är ett demensboende. Du kan läsa mer om våra boenden via länktipsrutan. 

Med socialstyrelsens jämförelseverktyg Äldreguiden kan du jämföra de olika vård- och omsorgsboendena. För mer information, se länk under länktipsrutan.

Ansökan om särskilt boende

För att ansöka om särskilt boende kontaktar du biståndshandläggare. Handläggaren gör ett hembesök hos dig och du får möjlighet att berätta om din situation och varför du ansöker om särskilt boende.

Hur lång tid tar det att få beslut?

Handläggningstiden beror på din situation och om det behövs utlåtande eller intyg från andra yrkeskategorier som är nödvändiga för att fullfölja utredningen.

Om du inte är nöjd med ditt beslut

Om du inte beviljas särskilt boende har du rätt att överklaga. Din överklagan ska lämnas in senast tre veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet. Information om hur det går till får du från din biståndshandläggare, som även kan hjälpa dig att överklaga.

Personuppgifter

När du har skickat in blanketten med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen.


Senast uppdaterad: 2018-08-23 Ansvarig: Socialchef