mullsjö logotyp

Utbildningar och aktiviteter

Välkommen till höstens anhörigcaféer!

Program hittar du i dokumentrutan

 

MåBra/Inspirationsdag

Lördagen 17 november är det en Må Bra- Inspirationsdag.

Anhörigstödet i Mullsjö/Habo kommun arrangerar en Må Bra-inspirationsdag på Mind2 i Jönköping. Även Anhörigstöd Jönköping deltar. Dagen vänder sig till dig som har barn med någon form av funktionsnedsättning.Målet är att träffa andra föräldrar och få möjlighet att dela tankar och erfarenheter med föräldrar i liknande situation. Du får med dig enkla verktyg som du kan använda i din vardag.

Mer information hittar du i länken i dokumentationsrutan

 

Lev med mig - Nu! Demensutbildning för alla intresserade

Vill du lära mer om demenssjukdomar? Få råd och tips på hur man bemöter en person med minnesproblematik i vardagssituationer på ett bra sätt. Då är detta något för dig.

Syftet är att sprida kunskap i samhället som underlättar för oss alla, anhöriga och inte minst den drabbade. Träffar vid 3 tillfällen, tisdagar kl. 13.30–15.30 med start tisdag 13 november.

Läs mer i inbjudan som du hittar i dokumentrutan.

 

"När mår man bra som anhörig?" Samtalsgrupp som startar i oktober.

Ibland kan det vara skönt att träffa andra i liknande situation och prata, lyssna och dela med sig av sina tankar och funderingar. Ge och få stöd av varandra.

Vi träffas vid sex tillfällen med olika teman

Läs mer i inbjudan som du hittar i dokumentrutan.

 

Kom gärna med tankar och önskemål 

Eftersom Mullsjö och Habo har ett gemensamt anhörigstöd kan grupperna gå i båda kommunerna.
Är du intresserad eller vill veta mer, fyll i kontaktformuläret i kontaktrutan.

 

 Senast uppdaterad: 2018-11-09 Ansvarig: Helén Öberg