mullsjö logotyp

Utbildningar och aktiviteter

Vill du lära mer om demenssjukdomar och bemötande?

Anhörigstödet i Mullsjö kommun planerar en utbildning för alla intresserade, politiker, frivilliga, väntjänst, kyrkor osv. som möter personer med demensproblematik. Detta för att sprida kunskapen i samhället som underlättar för oss alla, anhöriga och inte minst den drabbade.

Mer information hittar du i dokumentrutan

 

Är du intresserad av att vara med i en anhöriggrupp till våren?

Anhörigstödet planerar just nu grupper och aktiviteter inför våren.

En ny grupp av ”När mår man bra som anhörig?” planeras starta upp under våren och även en nyhet planeras. Det är en grupp för män som är anhöriga. Hoppas också på att en grupp för anhöriga då någon i ens närhet har psykisk ohälsa och/eller missbruk kan starta upp.

Grupper för föräldrar till barn med NPF fortsätter och nya deltagare hälsas välkomna.

Även anhöriggrupper där närstående har minnesproblematik/demenssjukdom startar upp.

Kom gärna med tankar och önskemål!

Eftersom Mullsjö och Habo har ett gemensamt anhörigstöd kan grupperna gå i båda kommunerna.
Är du intresserad eller vill veta mer, fyll i kontaktformuläret i kontaktrutan.

 

 


2017-11-15 Innehåll: Helén Öberg   Publiceringsansvarig: Helén Öberg