mullsjö logotyp

Länksamling anhörigstöd

Här nedan ser du en samling av bra länkar relaterat till dig som är anhörig.  

Externa länkar (Öppnas i nytt fönster)

Afasiförbundet i Sverige

Afasiförbundet i Sverige, Afasiförbundet, organiserar barn, unga och vuxna med afasi och språkstörning samt anhöriga.

Alzheimerföreningen 

Är ett stöd och resurs för personer med Alzheimers-och andra kognitiva hjärnsjukdomar samt deras anhöriga. Finns till hand  för frågor och stöd.

Anhörigas riksförbund

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga oavsett ålder, kön eller diagnos hos den närstående.

Attention

Riksförbundet Attention påverkar inom en rad områden för att förbättra livssituationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Demensförbundet

Demensförbundet är ett handikappförbund. Den största organisationen i Sverige som arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga, både centralt och lokalt.

Nationell kompetenscentrum för anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd.

Parkinsonförbundet

Parkinsonförbundet är ”Parkinsonsamhällets” paraplyorganisation. Dess syfte är att arbeta för de parkinsonsjukas och deras anhöriga – förbundets primära intressenter, både medlemmars och icke medlemmars – bästa.

Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST) och Tourettes syndrom.

RSMH

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, stödjer och organiserar människor med psykisk ohälsa.

Socialstyrelsen - Stöd till anhöriga

Här hittar du information, artiklar, publikationer med mera om anhörigstöd.

Strokeförbundet

STROKE-Riksförbundet är en ideell intresseorganisation som bildades 1983. Arbetar för att sprida kunskap om stroke, dess riskfaktorer, symtom och konsekvenser. Arbetar också för att de som fått stroke ska få en god vård och rehabilitering och kunna leva ett värdigt liv efter stroke samt att anhöriga ska få ett gott stöd.


Senast uppdaterad: 2019-05-03 Ansvarig: Helén Öberg