mullsjö logotyp

Frivilligt arbete och organisationer

Anhörigföreningen i Mullsjö

Anhörigföreningen sätter de anhörigas individuella behov i fokus. På det sättet ökas livskvaliteten för så väl de anhöriga som de närstående .  

Arbetar även för att öka kunskapen om sjukdomar som drabbat närstående och skapar  mötesplatser för anhöriga som vill stödja varandra i vardagen. Exempel på det är anhörigcafé, en gång per månad.

Anhörigföreningen är också en medverkandekraft i kommunens utvecklingsarbete inom vård och omsorg.

Vill du läsa mer?Anhörigföreningens broschyr hittar du i dokumentrutan.


Senast uppdaterad: 2019-02-26 Ansvarig: Helén Öberg