mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Frivilligt arbete och organisationer

Anhörigföreningen i Mullsjö

Anhörigföreningen sätter de anhörigas individuella behov i fokus. På det sättet ökas livskvaliteten för så väl de anhöriga som de närstående .  

Arbetar även för att öka kunskapen om sjukdomar som drabbat närstående och skapar  mötesplatser för anhöriga som vill stödja varandra i vardagen. Exempel på det är anhörigcafé, en gång per månad.

Anhörigföreningen är också en medverkandekraft i kommunens utvecklingsarbete inom vård och omsorg.

Vill du läsa mer?Anhörigföreningens broschyr hittar du i dokumentrutan.


Senast uppdaterad: 2018-01-05 Ansvarig: Helén Öberg