mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Uppdatering 2018-05-24

Extremt stor brandrisk i länet

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark och i kombination med blåst ger det en extremt hög brandrisk. 

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Anhörigstöd, avlastning

Riktlinjer för avlösarservice i hemmet och följande kriterier ska vara uppfyllda för att erhålla stöd

Målgruppen 

 1. Invånare i Mullsjö kommun som vårdar närstående som är över 18 år av omfattande karaktär dygnet runt.
 2. Anhörigvårdare som bor tillsammans med omsorgstagare/närstående.
 3. Anhörigvårdare vars närstående har ett långvarigt behov av vård och omsorg, dvs. en förbättring inom 6 månader ska inte kunna förutses.
 4. Gäller ej palliativ vård.

Följande principer ska gälla vid rätt till avgiftsfri avlösarservice

 • Avlösning riktar sig till den anhörige under maximalt 12 timmar/månad med uttag av minst 3 timmar/tillfälle.
 • Alla dagar mellan kl. 07.00-21.00.
 • Outtagen tid kan inte överföras från månad till månad.
 • Avlösningen sker i första hand i hemmet. Andra lösningar sker enligt överenskommelse med   anhörigvårdare,närstående och ansvarig chef för verkställighet.
 • Avlösning i hemmet utförs av anställd personal inom kommunen.

 

Följande förutsättningar gäller vid beviljandet av stödet:

 • Avlösningen ges med stöd av kapitel 5, 10§ i socialtjänstlagen.
 • Anmälan ska ske minst en vecka i förväg. Det är dock värdefullt om anmälan kan ske 15 dagar i förväg. 

Ansökan

För att göra din ansökan kan du kontakta anhörigstöd via telefon eller fylla i ett kontaktformulär, så kontaktar samordnaren dig inom 14 dagar.


Senast uppdaterad: 2018-03-01 Ansvarig: Helén Öberg