mullsjö logotyp

Anhörigstöd, avlastning

Riktlinjer för avlösarservice i hemmet och följande kriterier ska vara uppfyllda för att erhålla stöd

Målgruppen 

 1. Invånare i Mullsjö kommun som vårdar närstående som är över 18 år av omfattande karaktär dygnet runt.
 2. Anhörigvårdare som bor tillsammans med omsorgstagare/närstående.
 3. Anhörigvårdare vars närstående har ett långvarigt behov av vård och omsorg, dvs. en förbättring inom 6 månader ska inte kunna förutses.
 4. Gäller ej palliativ vård.

Följande principer ska gälla vid rätt till avgiftsfri avlösarservice

 • Avlösning riktar sig till den anhörige under maximalt 12 timmar/månad med uttag av minst 3 timmar/tillfälle.
 • Alla dagar mellan kl. 07.00-21.00.
 • Outtagen tid kan inte överföras från månad till månad.
 • Avlösningen sker i första hand i hemmet. Andra lösningar sker enligt överenskommelse med   anhörigvårdare,närstående och ansvarig chef för verkställighet.
 • Avlösning i hemmet utförs av anställd personal inom kommunen.

 

Följande förutsättningar gäller vid beviljandet av stödet:

 • Avlösningen ges med stöd av kapitel 5, 10§ i socialtjänstlagen.
 • Anmälan ska ske minst en vecka i förväg. Det är dock värdefullt om anmälan kan ske 15 dagar i förväg. 

Ansökan

För att göra din ansökan kan du kontakta anhörigstöd via telefon eller fylla i ett kontaktformulär, så kontaktar samordnaren dig inom 14 dagar.


Senast uppdaterad: 2019-05-03 Ansvarig: Helén Öberg