mullsjö logotyp

Anhöriga och frivilliga

Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som behöver din hjälp i sin vardag. Din omsorg för en närstående kan betyda mycket för hans eller hennes livskvalitet.

Kommunen har skyldighet att erbjuda stöd för att underlätta för dig som vårdar eller stödjer en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller funktionshindrad.

Anhörigvårdare är du som regelbundet hjälper någon i dennes vardag. Du kan vara make eller maka, förälder, barn eller barnbarn, sambo, god vän eller närstående på annat sätt.

Du som anhörig behöver ibland också stöd, hjälp och tid för dig själv. Stöd kan vara mycket, och det innebär olika saker olika för var och en.

Stöd kan handla om:

• information och vägledning
• någon att tala med
• kunskap och utbildning
• avlastning - avlösarservice
• träffa andra i liknande situationer
• hälsoaktiviteter

För dig som vill veta mer

Du som är anhörig och önskar få mer information och stöd, ta del av vår länktipssamling. Där hittar du mycket matnyttigt. Se länk i rutan länktips.

Vill du bli kontaktad av anhörigsamordnaren?

Vi kan kontakta dig och berätta mer om anhörigstödet i Mullsjö kommun. Fyll i formuläret kontaktformulär. Där fyller du i ditt namn och telefonnummer så kontaktar vi dig inom 14 dagar.


Senast uppdaterad: 2019-05-03 Ansvarig: Helén Öberg