mullsjö logotyp

Vårdplanering i hemmet

Hemteam- samordnad vårdplanering. Vårdplanering i hemmet innebär att du som är utskrivningsklar från sjukhuset kommer att vårdplaneras i ditt eget hem. 

För att planera behov av stöd kommer du av biståndshandläggare erbjudas ett planeringsmöte den dagen du kommer hem. Mötet handlar om din situation just nu och vilket stöd du behöver efter sjukhusvistelse.  

Hur går vårdplanering i hemmet till?

Den dagen du kommer hem från sjukhuset möts du upp i ditt hem av biståndshandläggare och undersköterska samt vid behov av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Dessa utgör hemteam som finns till för dig som stöd. Det är även detta team som utreder ditt behov av stöd och hjälp. 

Du kan få stöd i hemmet direkt efter planeringsmötet

Du kan få stödet redan från första stunden du kommer hem. Du kommer få en egen kontaktperson. Om du trots det planerade stödet känner att det inte fungerar hemma, så kan du utan väntetid få en korttidsplats.

De insatser du kan få hjälp med är ex. medicinska insatser i hemmet, såromläggning, injektioner, provtagning, läkemedel samt rehabilitering.Omsorgsinsatser ex. hjälp till och från toalett, bäddning, städning, trygghetsbesök med mera. 

Målsättning med vårdplanering i hemmet. 

Ökat inflytande, delaktighet och trygghet för den enskilde. Ett mer korrekt beslut om insatser utifrån bedömning av de faktiska behoven i den enskildes vardagsmiljö. Vill du ha mer information om vårdplanering i hemmet kan du vända dig till biståndshandläggare. 

2016-04-13 Innehåll: Madelene Ericsson   Publiceringsansvarig: Helén Öberg