mullsjö logotyp

Sekretess

Personalen har tystnadsplikt

All personal som arbetar inom Socialtjänsten, till exempel handläggare, personal i hemtjänsten och på boenden, har tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Det betyder att vi inte får berätta för någon annan om sådant som rör dig eller din familj om du inte själv säger att vi får göra det.

Detta betyder också att du som tar kontakt med oss inte behöver vara rädd för att uppgifter lämnas till obehöriga.

Men ibland kan socialtjänsten vara tvungen att lämna ut uppgifter, till exempel om vi ser att den enskilde far illa eller om polisen begär det.

Enligt lag har du, i de allra flesta fall, rätt att se alla uppgifter i de dokument som rör dig själv.


Senast uppdaterad: 2016-04-06 Ansvarig: Pernilla Forsberg