mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Nationell värdegrund

Enligt ett tillägg i socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Du avgör vad det innebär för dig. Därför är det viktigt att all personal du kommer i kontakt med inom äldreomsorgen frågar dig om dina synpunkter och önskemål. Det är dina behov som styr hur din vård och omsorg ska ges så att du kan leva det liv du vill och kan.

Källa: Social Styrelsen, Äldreomsorgens nationella värdegrund – vad innebär den för dig?

Vill du veta mer om Nationella värdegrunden, läs mer i dokumenten som Pdf-form i dokumentrutan.

Lokala värdighetsgarantier

I Socialtjänstlagen ingår nationell värdegrund där det står att äldreomsorgen ska inriktas på att äldre personer får leva ett tryggt och värdigt liv samt känna välbefinnande.
Du kan, så långt det är möjligt, välja när och hur du får stöd och hjälp med god kvalité utifrån dina behov.

En lokal värdighetsgaranti talar om vad du kan förvänta dig när du får insatser från äldreomsorgen.
I Mullsjö kommuns lokala värdighetsgarantier finns särskilda kvalitetsmål för områden inom äldreomsorgen.

Vill du veta mer om Mullsjö kommuns Lokala värdighetsgarantier, se dokument i dokumentrutan.


Senast uppdaterad: 2016-04-13 Ansvarig: Helén Öberg