mullsjö logotyp

Nationell värdegrund

Enligt ett tillägg i socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Du avgör vad det innebär för dig. Därför är det viktigt att all personal du kommer i kontakt med inom äldreomsorgen frågar dig om dina synpunkter och önskemål. Det är dina behov som styr hur din vård och omsorg ska ges så att du kan leva det liv du vill och kan.

Källa: Social Styrelsen, Äldreomsorgens nationella värdegrund – vad innebär den för dig?

Vill du veta mer om Nationella värdegrunden, läs mer i dokumenten som Pdf-form i dokumentrutan.

Lokala värdighetsgarantier

I Socialtjänstlagen ingår nationell värdegrund där det står att äldreomsorgen ska inriktas på att äldre personer får leva ett tryggt och värdigt liv samt känna välbefinnande.
Du kan, så långt det är möjligt, välja när och hur du får stöd och hjälp med god kvalité utifrån dina behov.

En lokal värdighetsgaranti talar om vad du kan förvänta dig när du får insatser från äldreomsorgen.
I Mullsjö kommuns lokala värdighetsgarantier finns särskilda kvalitetsmål för områden inom äldreomsorgen.

Vill du veta mer om Mullsjö kommuns Lokala värdighetsgarantier, se dokument i dokumentrutan.


Senast uppdaterad: 2018-12-18 Ansvarig: Socialchef