mullsjö logotyp

Demens

För dig med demenshandikapp och dina anhöriga finns olika former av stöd och omsorg bland annat dagverksamhet, korttidsboende och demensboende.

Demens är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar och skador som kan drabba hjärnans funktioner och medför psykiska, fysiska och sociala problem.

Symptom kan bland annat vara svårigheter med minnet, kommunikationsproblem, personlighetsförändring och svårigheter att hitta. Demens tillhör inte det normala åldrandet men är vanligare i hög ålder.

Vart vänder du dig

Råd och stöd till anhöriga ges till alla som efterfrågar.

Vill du komma i kontakt med kommunens anhörigsamordnare finns det mer information i rutan länktips, anhöriga och frivilliga.

Behovet av dagverksamhet, korttidsboende och gruppbostad prövas av handläggare på biståndsenheten.

Kontaktuppgifter till biståndshandläggare finns i kontaktrutan.

Vill du komma i kontakt med enhetschef som ansvarar för kommunens demensboende finns kontaktuppgifter i rutan kontakt.


Senast uppdaterad: 2018-07-30 Ansvarig: Enhetschef Björkgården