mullsjö logotyp

Dagverksamhet

 tv hörna på dagverksamhet 

Dagverksamheten är till för dig som är äldre eller har en demensdiagnos och är i behov av stöd och samvaro i vardagen.

Dagverksamheten finns på Margaretas Park dit man kan komma för gemenskap och aktiviteter samt få meningsfull dag genom trivsam och social gemenskap.

Syftet är att bryta isolering, främja sociala kontakter och upprätthålla funktioner som behövs för den dagliga livsföringen för att den enskilde ska ges möjligheten att bo kvar hemma så länge han/hon själv vill och kan. Dessutom ges möjlighet till avlösning för anhöriga. 

Om du vill veta mer eller ansöka kontakta kommunens biståndshandläggare. 


Senast uppdaterad: 2018-07-30 Ansvarig: Enhetschef Margaretas Park