mullsjö logotyp

Äldre

Äldreomsorgen i Mullsjö kommun arbetar för att människor ska kunna åldras värdigt och tryggt. 

Äldreomsorgen är till för dig som behöver stöd och hjälp i vardagen. Vårt mål är att du, utifrån dina förutsättningar och behov, kan leva ett aktivt, tryggt och meningsfullt liv. 

Vad kan jag få för stöd?

Du som är äldre kan få stöd, så kallat bistånd, som rör omvårdnad och service i hemmet, dagverksamhet, korttidsboende och vård- och omsorgsboende. Det är Socialtjänstlagen och Hälso - och sjukvårdslagen som ligger till grund för vilken typ av stöd du kan få. I menyn hittar du information om olika insatser och de verksamheter som finns. Läs mer på sidan vilket stöd kan man få?

Hur ansöker jag om stöd?

Du ansöker om stöd hos kommunens biståndshandläggare som gör en utredning och fattar beslut. Se kontaktlista till biståndshandläggare i rutan Kontakt. För dig som vill ansöka skriftligt, se blankett ansökan om bistånd under blankettrutan. Ifylld blankett skickas till Mullsjö kommun, utredningsenheten, BOX 800, 565 18 Mullsjö.

Tystnadsplikt och sekretess

All personal som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Det betyder att enskilda personers förhållanden skyddas av regler om sekretess som återfinns i offentlighet- och sekretesslagen. Läs mer om detta på sidan sekretess, se länk i länktipsrutan.

Personuppgifter

När du har skickat in blanketten med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen.


Senast uppdaterad: 2019-02-13 Ansvarig: Socialchef