mullsjö logotyp

Akut hjälp

Ring 112 när det inträffat en olycka, brand, akut sjukdomsfall eller vid pågående brott eller misshandel. Du hamnar då hos SOS Alarm. Till Socialtjänsten kan du ringa om du upplever att du eller någon annan inte har det bra och behöver hjälp.

Sekretess

Uppgifter hos socialtjänsten som berör enskilda personers förhållanden skyddas av regler om sekretess som återfinns i offentlighet- och sekretesslagen. Läs mer om detta på sidan sekretess, se även länk i länktipsrutan.

SOS Alarm 112

Ring SOS Alarm när du är i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp. Polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning. Öppet dygnet runt. 

Telefon: 112

SOS alarm

SOS Alarms tjänst 113 13

113 13 är telefonnumret som du kan ringa för information om allvarliga olyckor och kriser i samhället. Du kan ringa dygnet runt, året om och få prata med en operatör som svarar på dina frågor och tar emot din information.

Anmälan om barn som far illa

Har du sett och hört något som ger dig misstanke om att ett barn far illa i sitt hem? Då ska du ta kontakt med socialtjänsten. 

Telefon 0392-141 76

Misstanke om barn som far illa

Socialjour

Om du behöver akut hjälp utanför kontorstid, företrädesvis när barn far illa eller när det gäller kvinnomisshandel.

Telefon: 112 och begär socialjouren

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Telefon: 1177

1177.se

Pil upp

Barn och ungdomshälsan

Barn- och ungdomshälsan är en mottagning för barn och ungdomar 6-18 år som inte mår bra.
Där finns socionomer, psykologer och barnsjuksköterskor som kan hjälpa dig om du inte mår bra eller om det till exempel är bråk hemma.

Telefon: 036-32 96 70

Barn och ungdomshälsan

Kommunens lokala krisgrupp

I kommunen finns en krisgrupp, sk. POSOM-grupp bestående av ca 25 personer från olika yrkesgrupper där någon alltid kan nås för att hjälpa och stödja vid olika slag av händelser.

POSOM-gruppen

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Vi har öppet dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Telefon: 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen

BRIS barnens hjälptelefon

Till BRIS barnens hjälptelefon kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på våra telefoner. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Behöver du mer hjälp av oss, be att få prata med ett BRIS-ombud.

Telefon: 116 111

BRIS för dig som är ung

Pil upp

BRIS vuxentelefon - om barn

Hit är alla vuxna välkomna att ringa anonymt för att prata om vad som helst. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Du kan vara anonym.

Telefon: 077-150 50 50

BRIS för dig som är vuxen

Jourhavande kompis

Du är aldrig så ensam som du kanske känner dig ibland. Du som är under 25 år kan ringa Röda Korsets jourhavande kompis och prata om det där som du inte vill eller vågar ta upp med någon annan.

Telefon: 020-222 444, måndag-fredag klockan 18.00-22.00 och lördag-söndag klockan 14.00-18.00. 

Jourhavande kompis

UMO - Ungdomsmottagning på nätet

UMO.se 


Senast uppdaterad: 2018-11-06 Ansvarig: Individ och familjeomsorgschef