mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

vårdcentralenintranetppettider och taxa tervinningcentralensimhallens öppettidermullsjö simhallsimhallsimhallenledighetsansökanlagkrav på efaktura till kommunendiarium och arkivuppvaktning 100 år innevånarevinster från lördagens nattvandring vid trollsjönnattvandringlediga jobbmatsedelwifi mullsjöfiberutbyggnad i mullsjö kommunbygglov

Bredbandsavtal klart

Datum: 2014-05-25 Kategori: Trafik & infrastruktur

Inom sex år ska 90 procent av kommuninvånarna ha tillgång till bredband. Mullsjö kommun har tecknat avtal med Telia om att bygga ut nätet. Nyhetsbild

I februari i år antog Mullsjö kommun en egen bredbandsstrategi

Den övergripande avsikten med bredbandsstrategin är att visa nyttan med ett välutbyggt  bredbandsnät.  Det vill säga underlätta tillvaron för invånare och näringsliv, stimulera tillväxten och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och en levande landsbygd.

 

Förslag till Bredbandsmål för Mullsjö kommun

• 90% av alla hushåll och arbetsplatser i Mullsjö kommun skall ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s till år 2020
• All offentlig verksamhet, skall år 2018, ha tillgång till 100 Mbit/s
• Alla kommundelar skall ha tillgång till öppna och operatörsneutrala nät.

 

Samverkansavtal färdigt med Telia och Skanova

Telia ansvarar för anslutningen i samverkan med Mullsjö kommun. Skanova, som ingår i Teliasonera - koncernen, kommer att ansvara för utbyggnaden av fibernätet.

 

– Vi välkomnar att en långsiktig aktör som Telia vill vara med och satsa. Tillsammans med Telia kommer vi nu arbeta fram en plan för hur vi skapar förutsättningar för att så många hushåll och företag som möjligt i kommunen kan dra fördel av de tjänster ett uppkopplat samhälle erbjuder. Målsättningen är att 90 procent av invånarna ska ha tillgång till en snabb internetuppkoppling år 2020, säger Henrik Jansson, kommunalråd Mullsjö kommun.

 

Telia satsar på utbyggnad av mobilnät under 2014

I samband med utbyggnaden så satsar Telia även på att bygga ut mobilnätet och 4G-nätet. Arbetet med mobilnätet beräknas vara klart i slutet av 2014.

 

Läs mer om bredbandssatsningen genom att följa länkarna i dokumentrutan och i länktipsrutan.

2014-05-07 av: Annika Tompa