mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

intranetvårdcentralensimskolabygglovsimhallenlediga jobbmullsjö simhallsimhallinfocenterkommunfullmäktigevinster från lördagens nattvandring vid trollsjönppettider och taxa tervinningcentralenledighetsansökansimhallens öppettiderkommunfullmäktige 2019 09 24diarium och arkivfiberutbyggnad i mullsjö kommunvilket stöd kan du få som asylsökande

Vi blir fler

Datum: 2019-08-20 Kategori: Bygga, bo & miljö, Kommun & politik

Vid halvårsskiftet hade Mullsjö kommun 7 339 invånare. En ökning med 15 personer. Nyhetsbild

Under årets första sex månader har Mullsjö kommun fått 15 nya invånare. Den 30 juni bodde 7 339 personer i kommunen.

- Det är glädjande siffror men det går för sakta vi får inte fram bostäder i tillräcklig omfattning, säger Lennie Johansson, kommundirektör. 

Mullsjö i siffror

När Statistiska centralbyrån, SCB idag presenterade sin statistik över befolknings-utvecklingen för första halvåret 2019 visar den att Mullsjö kommun har fått 15 nya invånare.

Födelsenettot (födda minus döda) för första halvåret uppgick till +11. Under årets sex första månader har det fötts 42 barn. Antalet avlidna var under halvåret 31.

Under första halvåret 2019 har 200 personer flyttat till kommunen samtidigt som197 personer flyttat från kommunen. Det ger ett positivt flyttnetto på +3 personer.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Händelser (födda, döda, flyttningar) som skett före den 1 januari 2019, men som har rapporterats efter 1 februari, påverkar folkmängden men är inte redovisade som händelser under januari-juni 2019. Denna del av folkökningen redovisas istället som en justeringspost. För Mullsjö del är justeringsposten 1.
2019-08-20 av: Pernilla Arvidsson