mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

självservicesimhallenintranethantering av personuppgifterkärleksuddenbibliotekbygglovlediga jobbsophämtningåppettider och taxa återvinningcentralenmullsjö bostäderppettider och taxa tervinningcentralensimhallöppettider och taxa återvinningscentralenöppettider och taxa återvinningcentralenmullsjö simhallhamsterbökermullnet

Trollehöjdskolans matsal

Datum: 2015-09-15 Kategori: Utbildning & barnomsorg

Matsalen på Trollehöjdskolan stängs för att underlätta renoveringsarbetet.

Renoveringsarbetet på Trollehöjdskolan har försenats. Kommunledningen har därför beslutat att stänga den del av matsalen där elever och personal vid Trollehöjdskolan äter.

 

Stängningen ska ses som ett sätt att underlätta renoveringsarbetet och som en försiktighetsåtgärd gentemot elever och personal.


Det finns dock inga indikationer på att fler elever eller personal får symtom när de vistas i matsalen. Stängningen kommer att genomföras inom några veckor.

 

Lunch nära skolan

Eleverna kommer att få sin lunch i nära anslutning till skolan. Huvudalternativet är att de äter i Missionskyrkans lokaler. Förhandlingar har därför inletts med Missionskyrkan.


Ytterligare information angående hur lösningen ser ut och exakta datum lämnas i början av nästa vecka. Informationsbrevet finns även som pdf-fil i dokumentrutan.
 
Kommunledningen

2015-09-15 av: Yvette Tidefors