mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

wifi mullsjömatsedelvinster från lördagens nattvandring vid trollsjönsimhalllagkrav på efaktura till kommunenppettider och taxa tervinningcentralenintranetfiberutbyggnad i mullsjö kommunsimhallens öppettiderdiarium och arkivtrollehöjdskolannattvandringlediga jobbbygglovfriluftsfrämjandetvandring till trollsjönledighetsansökanmullsjö simhall

Renoveringsarbete på Trollehöjdskolan

Datum: 2015-01-15 Kategori: Utbildning & barnomsorg, Bygga, bo & miljö, Trafik & infrastruktur

Arbetet med att hitta orsak och åtgärda pågår kontinuerligt. Fortsatt hälsoproblem trots massiva insatser.

Fortsatt hälsoproblem trots massiva insatser 

Trollehöjdskolan har genomgått omfattande renoveringar och sanering. Mullsjö kommun har hittils lagt omkring tio miljoner på arbeten och Mullsjö kommun har i december 2014 beslutat i samband med budgeten att ytterligare tio miljoner ska avsättas för renoveringar av skolorna inom ramen för budget 2015. Vi har tagit många olika prover och följt SPs (Sveriges tekniska forskningsinstitut) rekommendationer i åtgärderna, men vi hittar inte källan till problemen. Trots alla insatser fortsätter hälsoproblemen.

 

 

Arbetet med att hitta orsak och åtgärda pågår kontinuerligt 

Vi fortsätter undersöka och leta efter orsaken till problemen, men det är svårt att hitta. Problemen har flyttat runt i skolan. Samtidigt som problemen i en del av skolan löses dyker nya problem upp. Renoveringar har gjorts, man har försökt plocka bort isolering, men det har inte hjälpt.

 

Många tester har gjorts och vi har gjort många förbättringar som vi trodde skulle elimenera källan till hälsoproblemen. Vi tror att ventilationen är kan vara en källa därför ska nu ventilationen bytas ut. Förberedelse för upphandling ny ventilation och värmesystem. Upphandling beräknas göras under våren, bytet i sommar.

 

 

Högsta prioritet är en bra arbetsmiljö för elever och personal

Det är kommunens och skolledningens högsta prioritet att säkerställa alla elevers och anställdas arbetsmiljö och vi gör allt vad vi kan för att påskynda både utredningar, upphandlingar, pågående och kommande renovering.

 

Skolan har hög fokus på att planlägga elevernas utbildning så att minsta möjliga störning sker för eleverna i det pedagogiska arbetet. Ett femtiotal elevers hälsa är påverkad på ett ogynnsamt sätt. De som vill undervisas i simhallens källare, där får eleverna extrahjälp.

 

 

Paviljonger kommer enligt plan vecka nio

Det är problematiskt ur undervisningssynpunkt att elever från samma klass undervisas i olika grupper. Nya lokaler, paviljonger som är beställda, kommer att lösa denna problematik, då kommer eleverna undervisas klassvis igen. I vecka nio ska paviljongerna vara på plats.

 

 

Kronologisk händelse- och åtgärdsbeskrivning

Samlad information om händelserna kring renoveringsarbetena i Trollehöjdskolan och tillhörande dokument som rapporter från SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut) och andra aktörer hittar du om du följer nedanstående länk.

Samlad information om renoveringsarbetena i Trollehöjdskolan

2015-01-15 av: Annika Tompa