mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

kommunfullmäktigeledighetsansökanfiberutbyggnad i mullsjö kommunsimskolavårdcentralenvinster från lördagens nattvandring vid trollsjönvilket stöd kan du få som asylsökandesimhallmullsjö simhallkommunfullmäktige 2019 09 24diarium och arkivppettider och taxa tervinningcentralenbygglovsimhallens öppettidersimhalleninfocenterlediga jobbintranet

Frågor och svar om äldreboendet

Kommunfullmäktige i Mullsjö kommun har 24 september 2013 beslutat om att bygga nytt äldreboende samt att avstå förvärv av fastigheten för nuvarande äldreboende, Margaretas Park.

 

Många frågor och tankar dyker naturligtvis upp, och vi gör vårt bästa att svara på dessa här. Nedan har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren till dessa.

 

Kommer vi att hamna på gatan?

 

Var hamnar servicelägenheterna?

 

Var planeras bygget?

 

Räcker tomten till?

 

Hur blir det utan parkmiljön?

 

Vi är oroliga, vad händer nu?

 

Hamnar vi som bor i servicelägenheterna på gatan?

  

Svar: Nej, det kommer inte att ske.

 

Sk. servicelägenheterna är vanliga hyreslägenheter som de boende hyr i 2: a hand. kommunen hyr av fastighetsägaren och har 1: a handskontraktet. Kommunen har undersökt vad som gäller juridiskt.

 

Besittningsrätten är väldigt starkt även när det gäller 2: a handskontrakt. Med 100% säkerhet kan vi inte säga att de boende får bo kvar, men om man inte kan bo kvar så kommer kommunen att se till att andra boendemöjligheter med minst lika hög standard erbjuds.

 

 

Var hamnar servicelägenheterna?

  

Svar: Det kan vi inte säga i nuläget, men så fort vi vet något kommer vi att informera om det.

 

 

Var planeras bygget?

  

Svar: Nybygget planeras på Skolgatan i Mullsjö, mitt emot Björkgården.

 

 

Räcker tomten till?

  

Svar: Ja, det är kontrollerat och kommer att kontrolleras igen efter att förnyad behovsanalys har gjorts.

 

 

Hur blir det utan parkmiljön?

  

Svar: Målsättningen är att det nya äldreboendet kommer att bli ett av Sveriges finaste, modernaste äldreboenden, både när det gäller inomhus och utomhusmiljö.

 

 

Vi är oroliga, vad händer nu?

 

Svar: På nuvarande boendet kommer ingenting förändras under uppsägnings- resp. byggnationstiden.

 

Planeringsarbetet har startats och vi kommer kontinuerligt att informera om planer och åtgärder så fort vi vet mer.


Senast uppdaterad: 2013-09-25 Ansvarig: Lennie Johansson