mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

mullsjö bostädermatsedellediga jobböppettider och taxa återvinningcentralenavfall och återvinningsimskolaåppettider och taxa återvinningcentralensjälvservicemullsjö simhallsimhallens öppettidertorghandelppettider och taxa tervinningcentralenhitta rätt på mullsjo.se...simhallvårdcentralenvattenskoterintranetledighetsansökan

Nu börjar nya Miljöprogrammet gälla

Datum: 2014-06-16 Kategori: Utbildning & barnomsorg, Bygga, bo & miljö, Trafik & infrastruktur, Kommun & politik

Miljöprogrammet med handlingsplanen sätter riktningen för miljöarbetet de närmsta åren. Nyhetsbild

Ett gemensamt Miljöprogram antogs av kommunfullmäktige i de båda kommunerna 2009. Dessa styrdokument har reviderats och mynnat ut i ett nytt Miljöprogram som antagits av Kommunfullmäktige (2014-05-27 § 36)

 

Syftet med Miljöprogrammet är att säkerställa ett systematiskt miljöarbete i kommunens egna verksamheter och bolag. Ett annat syfte är att alla som bor och verkar i kommunerna får en god insikt i miljöfrågor och bidrar till en hållbar utveckling.

 

Bland annat ska Mullsjö kommun i större utsträckning miljöanpassa sina transporter genom att välja fordon som är avsedda för förnyelsebara bränslen och eldrivna fordon. Dessutom ska två publika laddstolpar för elfordon ställas upp utanför kommunhuset.

 

Här kan du läsa Miljöprogrammet i sin helhet.

2014-06-17 av: Rikard Almgren