mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

kommunfullmäktige 2019 09 24intranetppettider och taxa tervinningcentralenbygglovmullsjö simhallsimhallvårdcentralenfiberutbyggnad i mullsjö kommunlagkrav på efaktura till kommunensimhalleninfocentervinster från lördagens nattvandring vid trollsjönledighetsansökansimhallens öppettidervilket stöd kan du få som asylsökandekommunfullmäktigelediga jobbsimskola

Nu blommar jättebjörnlokan!

Datum: 2016-06-21 Kategori: Bygga, bo & miljö

Har du sett jätteloka? Läs här om hur man bekämpar den!

Jättebjörnlokan är en giftig art som hotar den biologiska mångfalden genom att tränga undan våra inhemska växter. Jättebjörnlokans växtsaft kan även ge brännskador och eksem på huden. Naturvårdsverket rekommenderar därför att arten ska utrotas.

Jättebjörnloka (Heracleum mantegazzianum), också kallat jätteloka, är en främmande art som introducerades som trädgårdsväxt i Sverige på 1800-talet. Arten blir vanligtvis mellan 1,5-3 meter hög men kan bli uppemot 4-5 meter och förökar sig genom fröspridning. En planta kan sprida så mycket som 100 000 frön. Jättelokan förökar sig snabbt och kan konkurrera ut andra arter och kan på detta sätt minska den biologiska mångfalden. Jättelokans växtsaft är giftig och i kontakt med solljus eller UV-strålning kan den orsaka hudskador.

Om du blir bränd av jättelokan

Om du har blivit bränd av en jätteloka ska du tvätta huden noga med tvål och vatten. Sedan kan du smörja in med kylbalsam för att lindra besvären. Det är viktigt att du skyddar det utsatta hudområdet mot solen under minst en vecka, även om du inte märker någon reaktion i huden. Om du har blivit bränd på ett stort område bör du kontakta vårdcentralen.

Vem bekämpar jättelokan?

Du som äger eller sköter marken som jättelokan växer på är ansvarig för att jättelokan bekämpas där. Kommunen utrotar lokan på kommunal mark och med hänsyn till natur och miljö bekämpar kommunen bara mekaniskt. Om du ser jättelokan på kommunal mark får du gärna kontakta kommunen. Längs allmänna vägar är det Trafikverket som ansvarar för borttagning av jätteloka inom vägområdet.

Hur bekämpar jag jättelokan?

Av hänsyn till natur och miljö ska kemiska bekämpningsmedel undvikas. På platser där det är möjligt ska alltså i första hand någon form av mekanisk bekämpningsmetod tillämpas. Var försiktig och skydda hud och ögon och när du är klar ska du bränna eventuella blom- och fröställningar för att förhindra fröspridning.

Bekämpning i prioriterad ordning:
1. Rotkapning
2. Bete
3. Slåtter
4. Plöjning med mera
5. Kemisk bekämpning
Du kan läsa mer om bekämpningsmetoderna i vår guide ”Hur du bekämpar jättelokan”.

2016-06-21 av: Eva Junvik