mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

vårdcentralenmatsedelvinster från lördagens nattvandring vid trollsjönlediga jobblagkrav på efaktura till kommunenppettider och taxa tervinningcentralenintranetfiberutbyggnad i mullsjö kommunsimhallens öppettiderdiarium och arkivvandring till trollsjönnattvandringsimhallbygglovfriluftsfrämjandetwifi mullsjöledighetsansökanmullsjö simhall

Nöjdast företagare i Mullsjö

Datum: 2015-05-27 Kategori: Näringsliv & arbete

Mullsjö är starkast i länet! Enligt enkätundersökning som Svenskt Näringsliv publicerat är företagare i Mullsjö kommun nöjdast.

Svenskt Näringsliv har idag publicerat årets enkätundersökning av företagsklimatet. 1400 företagare och 350 politiker i Jönköpings län har betygsatt sin hemkommun. Mullsjö är den kommun i länet som förbättrar sitt betygsresultat mest.

 

Allra högst sammanfattande omdöme får Mullsjö kommun och är segrare även när det gäller den största förbättringen av det sammanfattande omdömet. Mullsjö som sticker ut positivt på flera områden i de olika parametrarna.

 

Mullsjös politiker och företagare i samstämd bild av företagsklimatet

I årets undersökning har även samma frågor ställts till kommunpolitiker i varje kommun. Generellt i länet är politikernas bild betydligt mer positiv av företagsklimatet än företagens, men i Mullsjö är skillnaden mellan politikens och företagarnas bild relativt liten.

Enkätsvaren från företagarna ligger tillsammans med företagsrelaterad statistik till grund för Svenskt Näringslivs årliga ranking av kommunernas företagsklimat.

 

"Vi är väldigt stolta över den positiva utvecklingen av företagsklimatet som vi haft i Mullsjö kommun på senare år. Det visar på ett tydligt resultat av den satsning kommunen har gjort när det gäller att utveckla och stärka det lokala näringslivet. Ytterligare ett tydligt bevis på det är ju bildandet av näringslivsbolaget Mullsjö Utveckling som startade i slutet av 2014 och nu fokuserar på att driva utvecklingen ytterligare framåt för att kunna ta nästa kliv i näringslivsutvecklingen."

– Sara Vennström, utvecklingschef Mullsjö Utveckling AB


Läs mer i Svenskt näringslivs nyhet om undersökningen och se resultat av enkätundersökningen i länktipsrutan. 

2015-05-27 av: Yvette Tidefors