mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

vårdcentralenintranetppettider och taxa tervinningcentralensimhallens öppettidersimhallensimhallmullsjö simhallledighetsansökanlagkrav på efaktura till kommunendiarium och arkivuppvaktning 100 år innevånarevinster från lördagens nattvandring vid trollsjönnattvandringlediga jobbmatsedelwifi mullsjöfiberutbyggnad i mullsjö kommunbygglov

Mullsjö kommun förbereder sig på att ta emot flyktingar

Datum: 2015-11-04 Kategori: Omsorg & hjälp, Kommun & politik, Trygghet & säkerhet

Svår situation i världen gör att många människor är på flykt. Kommuner jobbar intensivt med flyktingfrågan, även Mullsjö kommun som idag 4 november ska ta emot 28 flyktingar i akutboende.

Situationen i världen är svår just nu och många flyktingar söker sig till Sverige. Mullsjö kommun har, liksom landets övriga kommuner, fått i uppdrag att föreslå lämpliga lokaler för akutboende. Mullsjö kommun jobbar intensivt med flyktingfrågan och tar emot idag 4 november 28 flyktingar i akutboende. 

 

Akutboende

Kommunen organiserar och samordnar verksamheten på akutboendet, som nu kommer att vara ankomstboende, och det kommer att finnas personal från Mullsjö kommun på plats. Hur länge akutboendet kommer att fungera som ett ankomstboende är i nuläget inte klart. Ett ankomstboende är det första boendet som asylsökande kommer till. På dessa boenden ska de stanna en kort tid - tills deras ansökan om asyl är registerad på Migrationsverket. När ansökan är registerad flyttar de vidare till asylboenden.

 

Du kan hjälpa till

Det finns flera sätt att hjälpa till för dig som invånare. Nedan beskriver vi några sätt:

 

  • Vill du vara med och hjälpa till som frivillig?

Är du intresserad av att vara med som frivillig och hjälpa till med det praktiska arbetet? Fyll då i vårt formulär, se länktipsrutan, så kontaktar vi dig.

 

  • Anmäl intresse att bli god man

Mullsjö kommun har ett kontinuerligt behov av gode män.

Vi välkomnar också de som vill bli god man eller familjehem åt ensamkommande barn, är du intresserad av det, kontakta överförmyndaren Kicki Svensson 0392-140 overformyndaren@mullsjo.se Läs mer om god man och överförmyndare

Länk till mer information och anmälan av intresse av om att bli god man i länktipsrutan.

 

  • Medmänsklighet och tolerans - engagera dig i frivilligorganisationer

Mullsjö kommun vill erbjuda ett gott mottagande för de ensamkommande barn och unga som kommer hit. Vi tror på medmänsklighet och att många kommuninvånare vill hjälpa till. Det kan man göra genom frivilligorganisationer.

 

  • Frivilliginsatser övrigt

Mullsjö kommun förbereder samordning av frivilliginsatser dit privatpersoner och föreningar som är intresserade av att hjälpa till med olika saker kan höra av sig. Vi återkommer så snart som möjligt med information om till vem man kan höra av sig om man är intresserad av att hjälpa till. 

 

  • Insamling av kläder och dylikt

Vill du skänka till de flyktingar som anlänt till evakueringsboendet i Mullsjö kommun? Det behövs vinterkläder, vinterskor och sittvagnar. Detta kan lämnas till Tornets Hantverk & Återbruk på Järnvägsgatan 19, vardagar mellan klockan 9-15. Har du inte möjlighet att lämna under ovanstående tider, så går även bra att lämna under övriga tider vid ytterdörren på Näckrosvägen 2, så levereras det vidare till Tornets Hantverk & Återbruk. Detta är ett initiativ av en privatperson.

 

-------------------------------------------------

En stor del av de som söker asyl i Sverige är ensamkommande barn och ungdomar. Kommunen ansvarar för boende och omsorg om barnet medan Migrationsverket prövar om det ensamkommande barnet har rätt att stanna i Sverige.Även behovet av tillfälliga akutboenden är stort. Det kan vara skolor, sporthallar och liknande, där flyktingar bor innan de kan komma vidare till Migrationsverkets boenden.

2015-11-06 av: Annika Tompa Pálffy