mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

simhallens öppettiderparkrestaurangens lunchmatsedelintranetmullnetsophämtningvårdcentralenlokala föreskrifter för att skydda människors hälsainfocentergod mansommarjobbströmavbrottöppettider och taxa återvinningscentralenmullsjö bostädermatsedelkommunenåtervinningscentralsjälvservicekommun jägare

Minskade utsläpp om du tänder i toppen

Datum: 2017-11-25 Kategori: Bygga, bo & miljö

Lär dig elda i vedkaminen på ett sätt som gynnar miljö, hälsa och plånbok Nyhetsbild

För att minska utsläppen från vedeldning kan du tänka på att ha lagom torr ved, god lufttillförsel och se till att stapla brasan luftigt. Bäst förbränning och minst föroreningar blir det om man tänder brasan i toppen.

Hälsofarlig rök kan spridas i bostadsområden

Nu när vinterkylan är på gång börjar många elda i sina kaminer och spisar för att få lite extra värme. Det många inte tänker på är att vedeldning gör att hälsofarlig rök kan spridas i bostadsområden. Hur stora utsläppen blir beror mycket på sättet man eldar. Därför sprider Miljöförvaltningen nu information om hur man kan elda på ett sätt som minskar utsläppen.

När ved brinner bildas sotpartiklar och kolväten som är hälsofarliga att andas in. Dessa föroreningar kan i värsta fall leta sig in i lungor och blodkärl och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägsrelaterade sjukdomar och cancer. Det är framförallt i tätbebyggda områden där många eldar som vedeldning orsakar dålig luftkvalitet.

Minska utsläppen

För att minska utsläppen från vedeldning sprider vi nu nya råd för vedeldning riktade till hushåll. Råden har tagits fram av Naturvårdsverket och Energimyndigheten och landets samtliga kommuner har erbjudits att sprida råden. Runt 80 kommuner har nappat på erbjudandet, däribland Habo och Mullsjö kommuner.

  • Eldningsbeteendet spelar roll för hur mycket luftföroreningar vedeldningen orsakar. Därför vill vi nå ut med råd som minimerar utsläppen, till de som eldar med ved i kommunen, säger Agneta Martinsson, Miljöchef  på Miljöförvaltningen.

Råden utgår från senaste rönen från förbränningsforskare, sotare och kamintillverkare och kommuniceras ut via en enkel broschyr som nu skickas ut till många vedeldande hushåll runtom i landet samt en via en film och en webbsida.

  • Viktiga saker att tänka på är att ha lagom torr ved, god lufttillförsel och se till att stapla brasan luftigt. Och en sak många inte vet om är att bäst förbränning och minst föroreningar blir det om man tänder brasan i toppen, säger Agneta Martinsson.

Läs mer om råden och se film på: www.naturvardsverket.se/vedeldning

2017-11-23 av: Agneta Martinsson