mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

matsedelinfocenterpartistödintranetöppettider och taxa återvinningcentralenmullnetåppettider och taxa återvinningcentralensimhallmullsjö simhallmotionerfärdtjänstppettider och taxa tervinningcentralenkommunfullmäktigesophämtningmullsjö bostäderledighetsansökanlediga jobbbygglov

Migrationsverket öppnar boenden med kort varsel

Datum: 2015-10-16 Kategori: Omsorg & hjälp

Migrationsverkets huvuduppdrag är att ge asylsökande ett värdigt mottagande och se till att de har någonstans att bo under tiden deras ärende prövas. Antalet asylsökande ligger på historiskt höga nivåer och därför behövs nya boenden med kort varsel.

Migrationsverket hinner inte alltid informera

Behovet av platser är emellanåt så stort att verket inte hinner informera allmänheten innan de asylsökande flyttar in i tillfälliga asylboenden. Migrationsverket hoppas på din förståelse för detta. 


Flera aktörer hjälper asylsökande

Många aktörer hjälps åt med att ta emot asylsökande och alla måste hjälpa till på både nationell, regional och kommunal nivå. Kommunen ansvarar till exempel för de asylsökande barnens skolgång under tiden de bor i kommunen och landstingen ansvarar för vården.


Staten, genom Migrationsverket, ersätter kommunerna, landstingen och regionerna för skol- respektive sjukvårdskostnader.


Ensamkommande barn

Cirka en tredjedel av de som söker asyl i Sverige är ensamkommande barn och ungdomar. I dessa fall ansvarar respektive kommun för boende och omsorg om barnet medan Migrationsverket prövar om det ensamkommande barnet har rätt att stanna i Sverige.


På Migrationsverkets webbplats kan du läsa mer om hur många personer som sökt asyl, hur asylprocessen går till och få svar på vanliga frågor. Se länk i rutan länktips.

2015-10-06 av: Yvette Tidefors