mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

ledighetsansökanbygglovpartistödsophämtningåppettider och taxa återvinningcentralenmullnetmullsjö bostädersimhallinfocentermatsedelfärdtjänstppettider och taxa tervinningcentralenintranetmullsjö simhallmotionerkommunfullmäktigelediga jobböppettider och taxa återvinningcentralen

Mullsjölärare får Svenska Akademiens svensklärarpris

Datum: 2019-05-20 Kategori: Utbildning & barnomsorg

De båda lärarna Anki Källman och Anneli Wahlsten prisas för sitt arbete. Nyhetsbild

Lärarna i F-3 på Gunnarsboskolan i Mullsjö, Anki Källman och Anneli Wahlsten tilldelas Svenska Akademiens svensklärarpris 2019.

- Det känns fantastiskt roligt! Det är ett tillsammanspris för vi har  jobbat tillsammans med våra elever, kollegor och skolledningen, i hela kommunen, säger Anki Källman.

Framgångsrecept med bokklubb

Anki och Anneli har arbetat intensivt för att hitta olika ingångar till böckernas värld, bland annat genom bokklubben Gyllene bokhjärtat. En bokklubb som barnen är med i för att inspireras till språk-, läs- och skrivutveckling. 

Svensklärarpriset delas ut till lärare som ”genom sin gärning stimulerat ungdomars intresse för svenska språket och litteraturen. 

Priset är 50.000 kronor till lärarna och 30 000 kronor till den skolenhet där läraren har sin verksamhet. Detta är avsett att stärka svenskämnet och uppmuntra elever och lärare på skolan. Priset delas ut på Bok- och bilblioteksmässan i Göteborg. 


2019-05-20 av: Pernilla Arvidsson