mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

kommunfullmäktigeinfocentersimskolabygglovvilket stöd kan du få som asylsökandelediga jobbsimhallensimhallintranetkommunfullmäktige 2019 09 24vinster från lördagens nattvandring vid trollsjönppettider och taxa tervinningcentralenledighetsansökansimhallens öppettidermullsjö simhalldiarium och arkivfiberutbyggnad i mullsjö kommunvårdcentralen

Lär dig svenska- gratis

Datum: 2017-08-06 Kategori: Omsorg & hjälp

Lär dig svenska på egen hand! Ladda ner nya webbappen ”Lära svenska” helt gratis. Learn Swedish at your own pace! Now you can download the new webapp "Learn swedish" for free.

På www.informationsverige.se hittar du flera olika hjälpmedel och verktyg där du kan träna svenska själv eller med andra. Språkinlärningspaketet ”Lära svenska” är en webbapp som består bland annat av övningar, filmer, ordlistor och översättningsverktyg på 10 språk.

Du kan ladda ner webbappen "Lära svenska" på din smartphone via www.informationsverige.se Webbappen kan användas via datorn, surfplattan eller mobiltelefonen. Appen går också att använda utan internetanslutning.

Föräldraskap

Webbplatsen har även nya sidor som handlar om hur det är att leva som förälder och barn i Sverige. Här finns information om föräldrars rättigheter och skyldigheter samt om barns medborgarskap, hälsa, skola och fritid. 

Om informationsverige.se

www.informationsverige.se drivs av Länsstyrelserna i samarbete med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. På webbplatsen hittar du kostnadsfria guider till svenska samhället på 10 språk. Du kan också få svar på vanliga frågor om att leva, bo och arbeta i Sverige. 

At www.informationsverige.se you will find lots of different learning tools like films, glossaries, dictionaries where you can practise swedish either on your own or with others.  The learning tool "Learn swedish" is avaliable for downloading in 10 languages.  

You can download the webapp "Lära svenska" onto your smartphone at www.informationsverige.se You can use the app by your computer, mobile phone or tablet. You can also use them offline.

Parenthood

At the website you can read about what it´s like to be a parent and a child in Sweden. Here you can find information about parenthood and the rights of the child, health, school and sparetime.

About informationsverige.se

www.informationsverige.se is a website which contains information about the Swedish society and is run by the County Administrative Boards of Sweden. At the website you will find learningtools to the Swedish society in 10 different languages. You can also find answers to frequently asked questions about how it is to live, stay and work in Sweden. 


2017-07-21 av: Yvette Tidefors