mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och markNyhetsbild

Generellt eldningsförbud råder. Extremt stor brandrisk i länet. 

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Populäraste sökningarna

återvinningscentralbygglovppettider och taxa tervinningcentralenläsårstideråppettider och taxa återvinningcentralenintranetmullsjö bostädermatsedelsimskolafiberskolavslutning i nykyrka kyrkasjälvservicesimhallen...mullnetsommarlovskolavslutningöppettider och taxa återvinningcentralen

Medborgarförslag synliga på webben

Datum: 2017-11-06 Kategori: Kommun & politik

Har du medborgarförslag på något du vill förändra, förbättra eller förenkla? Nu blir inkomna förslag publicerade på vår webbplats.

Som invånare i Mullsjö kommun har du möjlighet att lämna ett medborgarförslag. Nu blir alla inkomna förslag synliga på vår webbplats.

De medborgarförslag som skickas in till Mullsjö kommun kommer att publiceras så snart som möjligt på sidan Inkomna medborgarförslag. Inkomna medborgarförslag blir ärenden som sedan behandlas i kommunfullmäktige. Du kan även se vilka beslut som tagits gällande förslagen.

Medborgarförslag – för dig som är kommuninvånare

Du kan lämna ett medborgarförslag som kan gälla allt som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen arbetar med. I medborgarförslaget ger du ett konkret förslag på något som du vill förändra. Förslaget ska handla om sådant som kommunen ansvarar för till exempel skola, vård och omsorg, kultur och fritid eller samhällsbyggnad. Här kan du skriva nya förslag till förändring, förbättring eller förenklingar i den kommunala verksamheten. 

Motioner – för dig som är politiker

Politiker i Mullsjö kommun kan inte lämna medborgarförslag- men de kan lämna in en motion.  Motionerna, som är förslag till beslut, kommer också att publiceras på webbplatsen, synliga för alla att ta del av.

Du kan läsa mer om motioner, medborgarförslag och hur du gör om du vill skicka in ett förslag, se länkar i länktipsrutan.

2017-11-07 av: Yvette Tidefors