mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

specialkostmullsjö simhallppettider och taxa tervinningcentralenbibliotekmotionerpartistödkommunfullmäktigeskolstartparkrestaurangens lunchmatsedeltorghandelsimhallenlediga jobbbygglovsimhallens öppettidervårdcentralensophämtningintranetmullnet

Miljöförvaltningen har kontrollerat kemiska produkter i handeln

Datum: 2017-11-09 Kategori: Bygga, bo & miljö

Efter den 1/7 2017 måste kemiska produkter i handeln vara märkta enligt reglerna i EU:s CLP-förordning som innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter.

Kontroll CLP märkning i fält

Den 7 november besökte vi 20 butiker, i varje butik gjorde vi stickprovskontroller på 5 produkter, 71 % av produkterna hade rätt märkning, 7 butiker får uppföljande besök. Det är allvarligt att så många produkter inte har rätt märkning.

Tillsynen är en del av ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen anordnar. Inspektörer från kommuner i hela landet kommer att kontrollera märkning och förpackning av kemiska produkter i sina lokala butiker

Varje år inträffar det olycksfall i hemmen som beror på felaktig hantering av kemiska produkter. De flesta olycksfallen hade troligen kunnat undvikas om vi som konsumenter tagit till oss den information som finns på produkterna – farosymbolerna och varningstexterna, därför är det  viktigt att den är rätt och att vi förstår informationen. Just nu står vi inför stora förändringar genom att farosymbolerna kommer att få ett helt nytt utseende men ändå betyda samma sak. Poängen med de nya symbolerna är att de kommer att se likadana ut i alla länder i världen.

Från den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som säljs vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Produkter med märkning enligt äldre regler får därefter inte finnas till försäljning. CLP-märkningen känner du lätt igen på de nya symbolerna (faropiktogrammen), som har vit bakgrund med röd ram.

Hela distributionskedjan, det vill säga tillverkare, importörer, distributörer och återförsäljare, ansvarar för att produkterna är rätt märkta enligt CLP-förordningen och att märkningen är på svenska.

www.kemi.se finns mer information till dig som konsument.

Har du frågor? Miljöförvaltningen svarar gärna på frågor, se våra kontaktuppgifter i rutan kontakt.

2017-11-10 av: Agneta Martinsson