mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

matsedelinfocenterpartistödintranetöppettider och taxa återvinningcentralenmullnetåppettider och taxa återvinningcentralensimhallmullsjö simhallmotionerfärdtjänstppettider och taxa tervinningcentralenkommunfullmäktigesophämtningmullsjö bostäderledighetsansökanlediga jobbbygglov

Komplicerat läge inom skolan i Mullsjö kommun

Datum: 2015-05-22 Kategori: Utbildning & barnomsorg, Kommun & politik

Vi förbereder handlingsalternativ, är inne i en process där vi på olika plan jobbar för en handlingsplan för att lösa skolans situation.

Vi står i en utmanande situation idag inom skolan i Mullsjö kommun med ett komplicerat läge bestående av flera beståndsdelar. En del av problemformuleringen finns i sfären huvudansvar för att bedriva skola och förskola samt verksamhetsansvar för skol- och förskoleverksamhet. Huvdansvaret för verksamheten ligger i det politiska uppdraget och själva utförandet att bedriva en professionell skol- och förskoleverksamhet ligger i tjänstemannauppdraget. 


Den andra problemställningen vi har, är den stora utmaning som vi står inför som handlar om att skolans organisation står inför rekryteringsbehov som vi behöver ta tag i omgående och som vi redan jobbar med. Det är en utmaning vi står inför och vi jobbar med full fokus på att så snabbt som möjligt trygga organisationen.


Förbereder handlingsalternativ

Vi är inne i en process där vi på olika plan jobbar för en handlingsplan för att lösa den situation skolan befinner sig i. 


”Vi har ett oerhört komplicerat läge i skolan just nu, detta är en arbetsmiljöfråga. Vi har många frågor som måste redas ut och vi måste kommunicera med personalen. Vi har flera olika tankar om hur vi skall gå vidare och måste få möjlighet att arbeta på dessa. Detta kommer vi göra skyndsamt” - Linda Danielsson, kommunalråd

Kommunledningen har under förmiddagen idag, fredag 22 maj, träffats för att försöka hitta lösningar. Även Barn och utbildningsnämnden och kommunalråden har under dagen kallats till möte med målet att komma fram till vilka möjligheter som finns att hitta rätt väg att komma fram och hitta konstruktiva och hållbara lösningar. 


Det finns många möjliga lösningar men också en stor osäkerhet utifrån situationens komplexitet, vi kan inte gå in på detaljer, men vi förbereder olika handlingsalternativ utifrån hur situationen kan komma att utveckla sig. 


Det är vår förhoppning att vår kraftsamling kommer att bidra till att lösa stora delar av problemen både på kort och lång sikt och bidrar till en utveckling och förbättring av skol- och förskoleverksamheten i Mullsjö kommun. 

2015-05-22 av: Annika Tompa