mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

kommunfullmäktigeintranetvinster från lördagens nattvandring vid trollsjönbygglovvårdcentralensimhallvilket stöd kan du få som asylsökandelediga jobbsimhallens öppettiderkommunfullmäktige 2019 09 24diarium och arkivppettider och taxa tervinningcentralenledighetsansökansimskolasimhalleninfocenterfiberutbyggnad i mullsjö kommunmullsjö simhall

Kommunalråden ser fram emot KS idag

Datum: 2016-02-10 Kategori: Kommun & politik

Kommunalrådens reflektioner inför Kommunstyrelssen (KS) sammanträde idag

Kommunstyrelsen sammanträder i Kommunfullmäktigesalen den 10 februari 2016, kl. 14.00

Kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd Linda Danielsson och vice ordförande, tillika oppositionsråd Henrik Jansson förbereder sig för kommunstyrelsens andra sammanträde i år  idag 10: e februari 

Vi har inga jättestora ärenden idag. Ser fram emot kommunstyrelsens sammanträde. Några reflektioner från kommunalråden kring ärendena som vi har på ärendelistan.

Det ska vara tryggt och säkert i Mullsjö kommun

Bengt Martinsson från Räddningstjänsten redogör för revidering av Handlingsprogram Trygghet och säkerhet som ska gälla 2015-2018 Mullsjö kommun arbetar kontinuerligt med säkerhet och krisberedskap. Mullsjö kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva verksamhet i

Läs mer om Trygghet och säkerhet i Mullsjö kommun 

Mullsjö kommuns medarbetare uppskattar friskvård och det goda ledarskapet vi har

Personalchef, Hillevi Lindström redovisar resultat av medarbetarenkäten som har genomförts november-december 2015. Resultatet är positivt och generellt bättre än 2013 års medarbetarundersökning. Jämfört med andra kommuner ligger vi bra till. Mullsjö kommun utmärker sig gällande medarbetarnas höga bedömning av Mullsjö kommuns friskvårdsinsatser och stort förtroende för ledarskap. Vi har många bra chefer i organisationen. Naturligtvis finns det områden som har förbättringspotential. Attraktivitet är ett område som vi kommer att jobba prioriterat med. Attraktivitet som arbetsgivare och attraktivitet som destination och livsmiljö Mullsjö kommun.

God arbetsmiljö är alltid prioriterad

Personalutskottet har gjort en översyn av olika riktlinjer. Det är viktigt att att ständigt jobba för en god arbetsmiljö. Riktlinjer för trafiksäker arbetsmiljö, riktlinjer för hantering av sexuella trakasserier och riktlinjer för åtgärder för hot och våld kommer att beslutas. 

Förbättring av trafiksäkerheten i kommunen 

Mullsjö kommun jobbar ständigt med att förbättra även trafiksäkerheten i kommunen. Parkeringsförbud på Fabriksgatan och ändrade parkeringstider på Järnvägsgatan 19-21 - båda i Mullsjö - är ett led i arbetet med trafiksäkerheten.

Detaljplaner är en viktig del av utvecklingen

Kommunstyrelsen kommer också att behandla ett detaljplansärende gällande Duvgatan 5-9 i Mullsjö. Det framtagna detaljplanen ger möjlighet att bygga andra typer av fastigheter i området. 10 större lägenheter planeras, anpassade mer till barnfamiljer som inte önskar bo i villa, men med närhet till friluftsliv och skola. det är mycket positivt att vi får ytterligare en detaljplan på plats. Det är viktigt för kommunens utveckling.

Postens service behöver bli bättre

Via kommunchefen Lennie Johansson har Mullsjö kommun tillskrivit Posten angående de ändrade brevlådetömningstiderna i kommunen. Den tidigarelagda tömningen har en negativ effekt på framför allt näringslivet. Att återgå till senare brevlådetömning är viktigast framförallt för våra företagare. Skrivelsen tar även upp att vi har observerat att det förekommer att utdelning av posten uteblir. Mullsjö kommun anser att det måste bli ändring på det, vi förväntar oss att vi ska kunna lita på Posten både gällande utdelning till privatpersoner och företag. 

Läs kommunchefens brev till Posten (pdf 74 kb) 


Länk till Ärendelista KS 2016-02-10 

2016-02-10 av: Annika Tompa Pálffy