mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

lagkrav på efaktura till kommunensimhallvinster från lördagens nattvandring vid trollsjönmatsedelvattentaxasimhallens öppettidersimhallenfiberutbyggnad i mullsjö kommunvattengympamullnetbygglovnattvandringppettider och taxa tervinningcentralenlediga jobbmullsjö simhallfriluftsfrämjandetledighetsansökanintranet

JO friar Mullsjö kommuns sekretessavtal

Datum: 2016-04-17 Kategori: Kommun & politik, Trygghet & säkerhet

JO, Justitieombudsmannen har granskat tystnadsförbindelse. Viktigt att inte blanda ihop tystnadsplikt och meddelarfrihet.

Justitieombudsmannen, JO, har granskat Mullsjö kommuns tystnadsförbindelse. JO tycker att det är bra att Mullsjö kommun använder sig av avtal för att garantera att sekretessen följs, men pekade i beslutet på risken att avtalet kan tolkas fel så att medarbetare upplever att yttrandefriheten hämmas.

Huvudregeln i Sverige, att all information som stat och kommun har skall vara offentlig, återfinns i 2 kap 1 § tryckfrihetsförordningen, nämligen att "varje svensk medborgare (ska) ha rätt att taga del av allmänna handlingar"

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen ger allmänheten rätt att ta del av handlingar hos offentliga organ får enbart begränsas genom hemligstämpling och i vilka syften rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas räknas upp i 2 kap 2 § tryckfrihetsförordningen. En konsekvens av detta är att myndigheten är skyldig att på begäran från enskild lämna ut uppgifter som inte omfattas av sekretess.

Meddelarfrihet

Meddelarfrihet eller meddelarskydd handlar om när en offentligt anställd får lov att vända sig till media och berätta något som på papperet är hemligt.

Alla har meddelarfrihet – rätten att vända sig media och lämna uppgifter. Alla har också meddelarskydd – den som tar emot ett tips får inte avslöja källan om han/hon vill vara anonym. 

Läs mer om meddelarfrihet på journalistförbundets webbsida. Se länk i länktipsrutan.

Sekretess

Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. En särskild lag, offentlighet- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. 

Läs mer om Offentlighets- och sekretesslagen, följ länk i länktipsrutan.

2016-04-06 av: Annika Tompa Pálffy