mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

simhallvårdcentralenmullnetöppettider och taxa återvinningcentralenradon i mullsjöbygglovkontaktmullsjö simhallsimskolaskolstartradonppettider och taxa tervinningcentralenmatsedelsophämtningsommarjobbryfors kraftlediga jobbsimhallens öppettider

Invigning av bussgata

Datum: 2017-12-11 Kategori: Trafik & infrastruktur

Trafiksäkerheten ökar med ny bussgata på västra industriområdet. Ny cykel- och gångväg och pendlarparkering förbättrar resandet.

Invigning av bussgatan på västra industriområdet

Under fredagen 2017-12-08 invigdes nya bussgatan på västra industriområdet av Patrick Höglund, arbetsledare på Mullsjö kommun.

I samband med att turlistan (tidtabell och färdväg för bussen) lades om söndagen den 10/12, så påbörjade Länstrafiken även att trafikera bussgatan.

Patrick Höglund klipper ett band


På västra industriområdet har även anlagts en pendlarparkering, vilket vi hoppas lättar på trycket på parkeringen vid järnvägsstationen säger Peter Karlsson, chef tekniska enheten.

En nygjord parkering för pendlare.


Inom västra industriområdet har, delvis finansierat av Trafikverket, även anlagts en ny G/C-väg (gång- och cykelväg) samt att gatukorsningar förändrats, i syfte att förbättra trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter

2017-12-14 av: Emma Danielsson