mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

vårdcentralenmatsedelvinster från lördagens nattvandring vid trollsjönlediga jobblagkrav på efaktura till kommunenppettider och taxa tervinningcentralenintranetfiberutbyggnad i mullsjö kommunsimhallens öppettiderdiarium och arkivvandring till trollsjönnattvandringsimhallbygglovfriluftsfrämjandetwifi mullsjöledighetsansökanmullsjö simhall

Samrådsmöte för väg 26/47

Datum: 2014-11-19 Kategori: Bygga, bo & miljö, Trafik & infrastruktur, Näringsliv & arbete, Kommun & politik

Välkommen till samrådsmöte för väg 26/47, onsdagen den 3 december kl. 18 i Sockenstugan vid Habo kyrka.

Trafikverket Region Syd arbetar med vägplanerna för väg 26/47, delarna Månseryd-Risbro och Risbro-Mullsjö, för att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten.

 

Du som är ägare till en fastighet där mark eller utrymme kan komma att tas i anspråk bjuds därför in av Trafikverket till ett samrådsmöte. Det kommer att äga rum onsdagen den 3 december 2014, klockan 18 i Sockenstugan vid Habo kyrka.

 

Vid samrådsmötet informerar vi bland annat om:

  • vägplanens formella handläggning
  • vägplanens förslag
  • vägplanens miljökonsekvenser

 

De närvarande får tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Efter den allmänna informationenfinns möjlighet till enskilda samtal för de som så önskar. Du kan även lämna dina synpunkter på samrådsmaterialet via brev eller e-post till Trafikverket, se adress i kontaktrutan.

 

Vi ber dig att underrätta eventuell arrendator eller annan innehavare av nyttjanderätt om samrådsmötet.

Samrådsmaterial finns tillgängligt på Trafikverket Region Syd, Kaserngatan 10, Jönköping samt på trafikverkets webbplats under tiden 3 december - 19 december 2014, se webbadress i länktipsrutan.

 

Har du som berörd frågor eller inte kan delta? Kontakta gärna Carina Junefelt, se kontaktuppgifter i kontaktrutan.

 

2014-12-02 av: Yvette Tidefors