mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

lagkrav på efaktura till kommunensimhallvinster från lördagens nattvandring vid trollsjönmatsedelvattentaxasimhallens öppettidersimhallenfiberutbyggnad i mullsjö kommunvattengympamullnetbygglovnattvandringppettider och taxa tervinningcentralenlediga jobbmullsjö simhallfriluftsfrämjandetledighetsansökanintranet

Renoveringsarbete på Trollehöjdskolan

Datum: 2013-12-19 Kategori: Utbildning & barnomsorg, Bygga, bo & miljö, Trygghet & säkerhet

Bra arbetsmiljö ska återskapas! Fuktsanering av byggnationerna. Högsta prioritet är en bra arbetsmiljö för elever och personal

Bra arbetsmiljö ska återskapas - Fuktsanering på Trollehöjdskolan


Undersökningar och förbättringar har gjorts – åtgärdsplanering utifrån SPs rekommendation

Med anledning av signaler från personal och elever angående innemiljön på Trollehöjdskolan i Mullsjö har Mullsjö kommun genomfört undersökningar, satt in åtgärder som har förbättrat innemiljön samt anlitat SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut) att undersöka innemiljön. SP har levererat den första delen av rapporten som visar på fuktrelaterade skador i byggnadskonstruktionen som eventuellt kan ha negativ påverkan av innemiljön.
Andra delen av rapporten som kommer att komplettera helhetsbilden av problematiken har inte inkommit än. Detta kommer att tjäna som grund till helhetsplaneringen av åtgärdena. Redan nu står det klart att de nödvändiga åtgärderna kommer att vara omfattande.

 

”Mullsjö kommun avser följa SPs rekommendation på åtgärder, fastighetsenheten och skolledningen har påbörjat planering av åtgärder för att komma tillrätta med problemet. Arbetena planeras komma igång utan dröjsmål och planeringen har fokus på att se till att de nödvändiga åtgärderna genomförs så snabbt och så smidigt som möjligt.” Jenny Mattsson, biträdande enhetschef fastighetsenheten

 

Högsta prioritet är en bra arbetsmiljö för elever och personal

”Det är skolledningens högsta prioritet att säkerställa alla elevers och anställdas arbetsmiljö under pågående renovering. Vi ser den uppkomna situationen som något som på sikt kommer att innebära positiva effekter för skolan, då vår gemensamma arbetsmiljö kommer att förbättras.” Rickard Leo, rektor Trollehöjdskolan

 

Skolan ämnar planlägga elevernas utbildning så att minsta möjliga störning sker för eleverna i det pedagogiska arbetet, samtidigt som vi önskar att arbetet med lokalerna skall ske så skyndsamt som möjligt. Detta kommer sannorlikt innebära att vi får göra vissa anpassningar för eleverna under vårterminen. Information kommer att delges samtliga elever och vårdnadshavare i god tid innan något verkställs.


Bra planering är A och O

Mullsjö kommun har som målsättning att arbetet ska göra minsta möjliga inverkan på det pedagogiska arbetet. I strävan mot detta det är jätteviktigt att en noggrann planering som kommer att göras så fort vi har fått helhetsbilden genom andra delen av SPs rapport och egna undersökningar på lämpliga lösningar.


Detaljplanering väntas vara klar efter jullovet - Verksamheten ska kunna fungera parallellt med åtgärder

Efter jullovet hoppas vi kunna återkomma med mer detaljerad plan på hur verksamheten kommer att kunna fungera parallellt med de nödvändiga åtgärdena.

 


Trollehöjdskolans lokaler är brukbara

Fuktens påverkan varierar kraftigt från individ till individ. Oavsett påverkan ska de drabbade lokalerna ventileras regelbundet. Den grundläggande rekommendationen från Arbets- och miljömedicinska kliniken i Linköping är att så länge man inte känner påverkan så kan man vistas i de drabbade lokalerna och lokalerna intill. Känner man sig påverkad så ska man minimera vistelsen i de drabbade lokalerna.

 

2013-12-19 av: Annika Tompa