mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

mullsjö bostädersimhallens öppettidermatsedelsimskolatorghandelintranetskolstartlediga jobböppettider och taxa återvinningcentralenparkrestaurangens lunchmatsedelvårdcentralenppettider och taxa tervinningcentralensophämtningledighetsansökansimhallkontaktbygglovmullsjö simhall

Hög risk för skogsbränder

Datum: 2019-06-28 Kategori: Trygghet & säkerhet

Länets räddningstjänster höjer beredskapsnivån och uppmanar alla till extra försiktighet i skog och mark. Nyhetsbild

Efter ett par veckor med sol och begränsad nederbörd ökar skogsbrandrisken i länet och den når oroväckande höga nivåer under helgen. 

Öppen eld, fyrverkerier eller gnistbildande verksamhet bör så långt det går undvikas. 

Uppmaning inför helgen

De analyser som dagligen genomförs av experter inom länets räddningstjänster visar på höga riskvärden för brand i skog och mark. Ökad temperatur och minskad fuktighet i såväl mark som i luft innebär att en brand kan spridas snabbt och krypa långt ner i marken. Räddningstjänsterna i länet uppmanar därför såväl allmänhet som verksamhetsutövare att vara extra försiktiga i skog och mark.  

-   Vi förbereder oss på att hantera helgens ökade brandrisk men hoppas på att inte behöva genomföra våra planer, säger Johan Nilsson, Räddningschef i beredskap för Jönköpings län.

Skogsbrandflyg

För att öka möjligheten att upptäcka brand i ett tidigt skede sätts det in skogsbrandsflyg i helgen.

Väderprognosen för nästa vecka är osäker, troligen kommer nederbörd, därför har inget eldningsförbud införts men läget analyseras kontinuerligt.

2019-06-28 av: Pernilla Arvidsson