mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och markNyhetsbild

Generellt eldningsförbud råder. Extremt stor brandrisk i länet. 

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Populäraste sökningarna

återvinningscentralbygglovppettider och taxa tervinningcentralenläsårstideråppettider och taxa återvinningcentralenintranetmullsjö bostädermatsedelsimskolafiberskolavslutning i nykyrka kyrkasjälvservicesimhallen...mullnetsommarlovskolavslutningöppettider och taxa återvinningcentralen

Hjälp oss kartlägga funktionsnedsattas möjligheter!

Datum: 2016-01-15 Kategori: Omsorg & hjälp, Bygga, bo & miljö

Hur är det att leva med funktionsnedsättning i Mullsjö kommun? Känner du någon med funktionsnedsättning? Vill du bidra till utveckling? Hjälp funktionsnedsatta att få en bättre livsmiljö och en tillgängligare vardag genom att fylla i ett formulär.

Genom att du som närstående, vän eller kontaktperson tillsammans med personen som har en funktionsnedsättning fyller i formuläret "Ett Mullsjö för alla" hjälper du honom/henne till en mer tillgängligare vardag.

Utifrån de svar som kommer in kan vi se hur möjligheterna ser ut för funktionsnedsatta i Mullsjö kommun idag. På så sätt kan en bedömning göras om vad som behöver förbättras och fortsätta arbeta för att skapa en bättre kommun att leva i- för alla.

Formuläret är en uppföljning av Funktionshinderplanen 2013-2017, se planen som PDF-fil i dokumentrutan. 

 

Klicka på länken nedan för att fylla i formuläret. 

Ett Mullsjö för alla- Länk till formuläret har tagits bort. Formuläret var aktuellt till och med 29/2.

Dina åsikter är viktiga! Skicka in dina svar via formuläret, senast den 29 februari behöver vi dem.

2016-01-15 av: Annika Tompa Pálffy