mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

hamid zafar utsedd till årets svenskmullnetskolstartskolstart på trollehöjdskolanbiblioteksimhallens öppettidertietointranetreglementeläsårstidersimhalllediga jobbvårdcentralensjälvservicesimhallentieto educationppettider och taxa tervinningcentralenbygglov

Hjälp oss kartlägga funktionsnedsattas möjligheter!

Datum: 2016-01-15 Kategori: Omsorg & hjälp, Bygga, bo & miljö

Hur är det att leva med funktionsnedsättning i Mullsjö kommun? Känner du någon med funktionsnedsättning? Vill du bidra till utveckling? Hjälp funktionsnedsatta att få en bättre livsmiljö och en tillgängligare vardag genom att fylla i ett formulär.

Genom att du som närstående, vän eller kontaktperson tillsammans med personen som har en funktionsnedsättning fyller i formuläret "Ett Mullsjö för alla" hjälper du honom/henne till en mer tillgängligare vardag.

Utifrån de svar som kommer in kan vi se hur möjligheterna ser ut för funktionsnedsatta i Mullsjö kommun idag. På så sätt kan en bedömning göras om vad som behöver förbättras och fortsätta arbeta för att skapa en bättre kommun att leva i- för alla.

Formuläret är en uppföljning av Funktionshinderplanen 2013-2017, se planen som PDF-fil i dokumentrutan. 

 

Klicka på länken nedan för att fylla i formuläret. 

Ett Mullsjö för alla- Länk till formuläret har tagits bort. Formuläret var aktuellt till och med 29/2.

Dina åsikter är viktiga! Skicka in dina svar via formuläret, senast den 29 februari behöver vi dem.

2016-01-15 av: Annika Tompa Pálffy