mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

vårdcentralenmatsedelvinster från lördagens nattvandring vid trollsjönlediga jobblagkrav på efaktura till kommunenppettider och taxa tervinningcentralenintranetfiberutbyggnad i mullsjö kommunsimhallens öppettiderdiarium och arkivvandring till trollsjönnattvandringsimhallbygglovfriluftsfrämjandetwifi mullsjöledighetsansökanmullsjö simhall

Har du egen dricksvattenbrunn?

Datum: 2018-05-08 Kategori: Bygga, bo & miljö

Som brunnsägare bör du regelbundet ta prover på ditt vatten. Du kan analysera ditt vatten via oss på miljöförvaltningen.

Att lukta och smaka räcker inte för att avgöra om brunnsvattnet är lämpligt som dricksvatten. Vattenkvaliteten kan förändras med tiden av olika orsaker. Vi rekommenderar därför att man provtar sitt vatten minst vart tredje år. Om man har eller har haft problem med brunnsvattnet är det lämpligt att ta prover oftare.

I en vattenanalys undersöker man om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten.

Du kan analysera ditt brunnsvatten via oss på miljöförvaltningen. Vänd dig till oss för vägledning eller läs mer på vår sida om egen dricksvattenbrunn.

Har du barn under ett år får du en kostnadsfri mikrobiologisk och kemisk analys av ditt vatten via miljöförvaltningen.

2018-05-11 av: Eva Junvik