mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

kommunfullmäktigeinfocentersimskolabygglovvilket stöd kan du få som asylsökandelediga jobbsimhallensimhallintranetkommunfullmäktige 2019 09 24vinster från lördagens nattvandring vid trollsjönppettider och taxa tervinningcentralenledighetsansökansimhallens öppettidermullsjö simhalldiarium och arkivfiberutbyggnad i mullsjö kommunvårdcentralen

Få hjälp att söka klimatinvesteringsstöd!

Datum: 2016-06-30 Kategori: Bygga, bo & miljö

Har du en idé om hur man kan minska utsläpp av koldioxid, men det är för dyrt för att själv genomföra? Bra! Har du idén kanske du kan söka pengarna. Nyhetsbild

Du kan nämligen söka stöd via Klimatklivet för att göra investeringar för ett bättre klimat. För att du ska lära dig mer om hur just du kan ta del av de 600 miljoner kronor som ska delas ut i år arrangeras ett antal workshops runt om i länet under vecka 36.

Syftet är att du som aktör får hjälp i din ansökan till Klimatklivet. Du tar helt enkelt med dig din idé och bollar den med oss. Vi hjälper dig med hur du kan tänka kring idén samt vilka regler som gäller. Workshopen börjar med en kort presentation av Klimatklivet, vilka åtgärder som hittills fått stöd och vilka temaspecifika regler som gäller. Du hittar redan beviljade åtgärder här: beviljade åtgärder.

När du går från workshopen är målet att du kan gå hem och skicka in din ansökan.  

Tid och plats:

Måndagen den 5 september kl. 13-16

Kommunfullmäktigesalen i Mullsjö kommunhus

Workshopen är kostnadsfri. För att du ska vara säker på att få fika, önskar vi att du anmäler dig.

Sprid gärna inbjudan till andra som kan vara intresserade!

Medtag egen dator så kan du börja skriva din ansökan på plats. 

Anmälan: mejla eller ring kommunernas miljöstrateg Caroline Eliasson:caroline.eliasson@habokommun.se, 073-270 22 52

Mer information

Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd för åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid. Alla utom privatpersoner får söka. Under 2016 är det 600 miljoner som ska delas ut i hela Sverige. Under 2015 delades drygt 100 miljoner ut.

Vill du läsa mer om Klimatklivet hittar du info här: Klimatklivet och här: Länsstyrelsen

Vill du läsa mer om Klimatrådet hittar du info här: Klimatrådet

Ytterligare information om Klimatklivet och workshoparna lämnas av Länsstyrelsen, Frida Moberg 010 22 36 490,frida.moberg@lansstyrelsen.se.

Workshopen är ett samarrangemang mellan Länsstyrelsen samt Mullsjö och Habo kommuner. 

2016-07-01 av: Caroline Eliasson