mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

vårdcentralenmullsjö simhallvinster från lördagens nattvandring vid trollsjönsimhallintranetppettider och taxa tervinningcentralenfriluftsfrämjandetfiberutbyggnad i mullsjö kommunlediga jobbbygglovvandring till trollsjönnattvandringsimhallens öppettidermatsedeldiarium och arkivwifi mullsjöledighetsansökanlagkrav på efaktura till kommunen

Eldningsförbudet gäller fortfarande

Datum: 2019-04-29 Kategori: Trygghet & säkerhet

Förbudet gäller även valborgseldar och första majbrasor Nyhetsbild

Det är fortfarande mycket torrt i skog och mark och risken för skogsbränder är stor. Valborgs- och första majbrasor omfattas av eldningsförbudet. 

Vill du tända en brasa, sök dispens.

Det gör du hos räddningstjänsten i Mullsjö kommun som tar beslut om dispens eller ger avslag. Den person som söker dispens blir också ansvarig för eldningen, att släckutrustning finns på plats och att man kan beskriva organisationen som kommer att hantera branden från att den tänds till dess att glöden är släckt.

Omfattning

Förbudet omfattar, som tidigare, eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) utomhus. Utomhus innebär skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Även pyroteknik kan antända torrt gräs och bedöms inte kunna användas på ett säkert sätt under rådande förutsättningar i skog och mark.

Grillning i trädgården och liknande

Förbudet omfattar inte grillning eller matlagning vid iordningställda platser utformade så att risken för spridning är låg. Iordningsställd plats kan vara en grill- eller eldplats som är avgränsad med obrännbart material (t ex betongkonstruktion eller stensättning) samt en bred markyta med grus eller motsvarande runt omkring eldplatsen.

2019-04-29 av: Pernilla Arvidsson