mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

vårdcentralenmullsjö simhallvinster från lördagens nattvandring vid trollsjönsimhallintranetppettider och taxa tervinningcentralenfriluftsfrämjandetfiberutbyggnad i mullsjö kommunlediga jobbbygglovvandring till trollsjönnattvandringsimhallens öppettidermatsedeldiarium och arkivwifi mullsjöledighetsansökanlagkrav på efaktura till kommunen

Viktigt meddelande - Eldningsförbud/fire ban

Datum: 2019-04-23 Kategori: Trygghet & säkerhet

Från och med onsdag 24 april gäller eldningsförbud i skog och mark i Mullsjö kommun. Nyhetsbild

Förbudet att elda i skog och mark gäller hela Jönköpings län. Eldningsförbudet gäller inte på iordningsställda grillplatser eller i trädgårdar.

Beslutet har tagits av kommunerna tillsammans med Länsstyrelsen och gäller tills annat beslut fattas. 

Stor brandrisk i skog och mark

Anledningen till eldningsförbudet är det varma och torra vädret, som enligt SMHI ska fortsätta. Det översta marklagret med vegetation är torrt och i kompination med vädret innebär det mycket stor brandrisk. 

Eldningsförbudet innebär

Förbudet omfattar eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) utomhus. Utomhus innebär skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Förbudet omfattar inte grillning eller matlagning vid iordningställda platser utformade så att risken för spridning är låg. Iordningsställd plats kan vara en grill- eller eldplats som är avgränsad med obrännbart material (t ex betongkonstruktion eller stensättning) samt en bred markyta med grus eller motsvarande runt omkring eldplatsen.

Grillning i trädgården och liknande

På tomt i anslutning till villa, fritidshus eller flerbostadshus är det tillåtet att grilla i grill eller annan anordning avsedd för matlagning. Anordningen ska vara utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken. Det är också tillåtet att, på samma villkor, grilla för restauranger och annan liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde. Samma villkor gäller för grillning på campingplatser (ej naturcampingplatser).

Iaktta försiktighet!

Arbetar du i skog och mark uppmanas du att vara försiktig vid användning av skogs- och markberedningsmaskiner. 

Att bryta mot förbudet är straffbart och kan leda till böter eller fängelse om brottet är grovt.

Fire ban in forest and open fields

As of April 24 there is a total fire ban in the municipalitie Mullsjö and in all of Jönköpings län. The ban means that it is forbidden to light fires outdoors. You may use a grill/fireplace in your own garden or in a public area.

During a fire ban, the following are prohibited in forest and open fields:

  • Any use of disposable grill
  • Any use of portable stove
  • Setting up your own camp fire directly on the ground
  • Outdoor open fires (bonfires)
  • Any use of pyrotechnic equipment, for example fireworks outdoors

Due to the recent dry weather conditions, the risk of forest fire is currently very high. Violation of the ban is a crime under Swedish law.

Feuerverbot im Wald und auf offenen Feldern

Ab dem 24. April 2019 herrscht in der Gemeinde Mullsjö und in ganz Jönköpings län ein Feuerverbot. Dies bedeutet, dass es verboten ist, Feuer im Freien anzuzünden. Sie können einen Grill / eine Feuerstelle in Ihrem eigenen Garten oder in einem öffentlichen Bereich benutzen.


Während eines Feuerverbots ist folgendes im Wald und im offenen Gelände verboten:

• jede Verwendung eines Einweggrills,

• jeder Gebrauch eines tragbaren Ofens / Kochers,

• ein eigenes Feuer direkt am Boden zu entzünden,

• offenes Feuer im Freien (Lagerfeuer),

• jeder Gebrauch von pyrotechnischen Geräten, z. B. Feuerwerkskörper im Freien.


Aufgrund der jüngsten trockenen Wetterbedingungen ist die Gefahr eines Waldbrandes derzeit sehr hoch. Die Verletzung des Verbots ist eine Straftat nach schwedischem Recht.

2019-04-23 av: Pernilla Arvidsson