mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och markNyhetsbild

Generellt eldningsförbud råder. Extremt stor brandrisk i länet. 

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Populäraste sökningarna

återvinningscentralbygglovppettider och taxa tervinningcentralenläsårstideråppettider och taxa återvinningcentralenintranetmullsjö bostädermatsedelsimskolafiberskolavslutning i nykyrka kyrkasjälvservicesimhallen...mullnetsommarlovskolavslutningöppettider och taxa återvinningcentralen

Eldningsförbud i skog och mark

Datum: 2018-05-29 Kategori: Trygghet & säkerhet

Extremt stor brandrisk i länet. Generellt eldningsförbud råder. Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Uppdatering 2018-05-24

Extremt stor brandrisk i länet

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark och i kombination med blåst ger det en extremt hög brandrisk. 

Då eldningsförbud råder är:

det förbjudet att göra upp eld i skog och mark och även i villaträdgårdar 

grillning endast tillåtet vid permanent iordningställda grillplatser samt på villatomter i grillar (kol-/gas-/el-) 

det förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus.Med iordningsställd grillplats menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande.

Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats. Engångsgrillar får inte användas i skog och mark, eftersom dessa inte har samma säkerhet som en vanlig grill.

Vid eldningsförbud rekommenderas att:

inte röka i skog och mark 

undvika arbete med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner med mera). 

Var extra försiktiga!

-------------------------------------------

2018-05-22

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. Vid eldningsförbud gäller också förbud att använda fyrverkerier utomhus. Sprit- eller gasolkök är tillåtna att använda, förutsatt att försiktighet iakttas.

Då eldningsförbud råder är grillning tillåtet förutsatt att försiktighet iakttas och att:

  • grillning sker med kol eller engångsgrill vid särskilt iordningställda grillplatser som kommunen erbjuder

  • grillning sker i villaträdgårdar eller motsvarande med grill (kol-/gas-/el-) eller engångsgrill.

Särskild försiktighet

Arbete i skog och mark, som kan orsaka gnistor, kräver särskild försiktighet. Tillgång till släckutrustning bör finnas samt särskild bevakning bör utföras efter dessa typer av arbete. Rökning bör undvikas när man vistas i skog och mark vid hög brandrisk eller eldningsförbud.

Mer information

Mer information om eldningsförbud hittar du på sidan eldning utomhus, se länk i länktipsrutan. Du kan också få information om eldningsförbud lämnas via SOS Alarms telefonsvarare på telefon 036-16 85 22.  

2018-05-22 av: Yvette Tidefors