mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

matsedelinfocenterpartistödintranetöppettider och taxa återvinningcentralenmullnetåppettider och taxa återvinningcentralensimhallmullsjö simhallmotionerfärdtjänstppettider och taxa tervinningcentralenkommunfullmäktigesophämtningmullsjö bostäderledighetsansökanlediga jobbbygglov

Din grönska kan vara en trafikfälla

Datum: 2019-08-07 Kategori: Trafik & infrastruktur

Kommunen uppmanar fastighetsägare att klippa växtlighet som skymmer sikten i trafiken. Nyhetsbild

Det är en härlig tid när det växer och frodas men det finns risk att buskar, träd och annan växtlighet både på och utanför din tomt växer för högt och därmed skymmer sikten i trafiken. Som tomtägare är du skyldig att hålla sikten fri kring din trädgård.

- Det är ur ett trafiksäkerhetsperspektiv viktigt att vi alla med tomter gör vad vi kan för att öka sikt och framkomlighet, säger Esbjörn Petersson, teknisk chef på Mullsjö kommun. 

Kommunens gata/parkenhet håller som bäst på att se över kommunens träd och grönytor med inriktning på sikt och säkerhet.

- Vi vore tacksamma om tomtägare till exempel ser över häckar och buskar i anslutning till gator och vägar, säger Esbjörn Petersson. 

Tomtägarens ansvar

Det är den enskilde fastighetsägarens ansvar att se till att växtligheten inte växer ut i gångbana, cykelbana eller körbana så att trafiksäkerheten eller framkomligheten äventyras. Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter och plan- och bygglagen har fastighetsägare vissa förpliktelser.

I rutan Dokument kan du få mer information om vad som gäller i trafikmiljön. Kontakta gärna kommunen om du har frågor. 

Därför ska du klippa häcken

Fri sikt i korsningar ger en säkrare trafik. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder kan förhindra olyckor.

Mullsjö kommun tackar för din medverkan till ett säkrare samhälle!

2019-08-07 av: Pernilla Arvidsson