mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Populäraste sökningarna

färdtjänstbygglovintranetsimhallens öppettidersandhemvårdcentralentorghandelåtervinningscentralmullnetmatsedelsopstationöppettider och taxa återvinningscentralensjälvservicelediga jobbpappersfakturaöverförmyndaresophämtningsimhallen

Dialog och information om framtidens kollektivtrafik

Datum: 2015-10-13 Kategori: Trafik & infrastruktur

Med anledning av att Region Jönköpings län genomför en revidering av det regionala trafikförsörjningsprogrammet bjuder de in till tre öppna träffar: 15, 21 och 22 oktober.

Länstrafiken  bjuder in till dialog och information om framtidens kollektivtrafik i Jönköpings län.

Länstrafiken håller på med en revidering av det Regionala trafikförsörjningsprogrammet och vill bjuda in länets invånare, press och intresseorganisationer till tre öppna träffar.

 

  • 15 oktober kl 18.00–20.00 Jönköping, JLT:s kansli, Västra Storgatan 18 A, Solstickan, vån 2 
  • 21 oktober kl 18.00–20.00 Eksjö, Stadshotellet 
  • 22 oktober kl 18.00–20.00 Värnamo, Gummifabriken

 

Det Regionala trafikförsörjningsprogrammet är det dokument som anger färdriktningen för kollektivtrafikverksamheten inom Region Jönköpings län. Förutom att ge en bild av hur utbudet och förutsättningarna för kollektivtrafiken ser ut, finns där ett antal mål som tar sikte på år 2025. I programmet tar Länstrafiken även upp förutsättningar för kommersiella aktörer. I samband med att programmet antogs 2011 togs det beslut om att revidering ska ske en gång per mandatperiod, vilket pågår just nu.

 

Vid de öppna mötena tas frågor av mer övergripande, strategisk karaktär upp, vilket gör att trafikupplägg och renodlade tidtabellsfrågor sker via andra forum.

Nu gällande trafikförsörjningsprogram finns att hämta via länken Regionalt trafikförsörjningsprogram, se länk i länktipsrutan.

2015-10-13 av: Joel Lundgren