mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

skolstartöverförmyndareöppettider och taxa återvinningscentralentorghandelsimhallens öppettiderintranetåtervinningscentralppettider och taxa tervinningcentralensynpunkter och klagomålupphandlingsimhallsjälvservicesimhallensophämtningvatten och avloppskolskjutssommarjobbsommarjobb för ungdomar

När mätte du senast radon i ditt hus?

Datum: 2018-10-15 Kategori: Bygga, bo & miljö

Radon i bostäder bör mätas under säsongen 1 oktober till 30 april

Radonmätning mäts genom att minst 2 dosor placeras ut i bostaden. Dosorna kan beställas via miljöförvaltningen eller via ett ackrediterat laboratorium direkt.

Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader under den så kallade eldningssäsongen 1 oktober till 30 april, för att få ett så säkert resultat som möjligt.

Under 2018 har ett radonbidrag införts. Radonbidraget kan sökas av småhusägare i behov av att sanera bort radon. Ansökan görs hos Länsstyrelsen

2018-10-22 av: Eva Junvik