mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

simhallens öppettiderkommunenintranetsimhallenbygglovlediga jobbåppettider och taxa återvinningcentralenåtervinningscentralgod mansophmtningplaneringsenhetppettider och taxa tervinningcentralen...mullsjö bostädersophämtningrengöringsotning och brandskyddskontrollsjälvservicegunnar plate

Dags att mäta radon!

Datum: 2017-10-04 Kategori: Bygga, bo & miljö

Radonmätningsperioden är mellan 1 oktober till 30 april.

Under perioden 1 oktober till 30 april är det så kallad radonmätningsperiod. Beställ mätpaket senast 9/2 2018. Detta för att du ska få dina dosor i tid och kunna starta din mätning före 28/2 2018.

Radon mäts bäst genom långtidsmätning, minst två månader, vintertid under eldningssäsongen då värme- och ventilationsaggregat är igång.

Beställning

Beställning av radonmätpaket, innehållande två mätdetektorer och beskrivning, kan göras hos godkänd leverantör av radonmätpaket.

Har ni sovplats i källare krävs ytterligare en mätdetektor.

För att få ett godkänt årsmedelvärde för din långtidsmätning behövs minst två detektorer. Har du ett våningsplan placerar du de två detektorerna i sovrum och i vardagsrum i första hand. Har du två våningsplan i din villa placeras detektorerna med en per våningsplan.

Du kan kontakta miljöförvaltningen för mer information

Läs även mer på Radonguiden, se länk i rutan länktips.

Radon finns överallt

I mark, luft och vatten. När det gäller luften i våra bostäder är marken under huset sannolikt den vanligaste radonkällan. Men radon kan också komma från byggnadsmaterial och från hushållsvattnet.

Orsakerna till förhöjda radonhalter kan vara många. Det är därför viktigt att mäta oavsett var du bor eller vad ditt hus är byggt av.

Varför är det farligt med radon?

Radon kan orsaka cancer. Cirka 500 svenskar drabbas varje år av lungcancer som en direkt följd av radonexponering. Enligt SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten är radon vårt största strålningsproblem.

2017-10-05 av: Eva Junvik