mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

vårdcentralenmatsedelvinster från lördagens nattvandring vid trollsjönlediga jobblagkrav på efaktura till kommunenppettider och taxa tervinningcentralenintranetfiberutbyggnad i mullsjö kommunsimhallens öppettiderdiarium och arkivvandring till trollsjönnattvandringsimhallbygglovfriluftsfrämjandetwifi mullsjöledighetsansökanmullsjö simhall

Byggnation av väg 26/47

Datum: 2016-10-20 Kategori: Trafik & infrastruktur

NCC har fått uppdraget av Trafikverket att bygga om väg 26/47 till en mötesfri motortrafikled med mitträcke. Byggstart planerad till våren 2017.

Nu startar projektet med byggnation av väg 26/47 mellan Månseryd och Mullsjö till en mötesfri motortrafikled, mittseparerad 2+1-väg med referenshastighet på 100 km/timme.

Detta ska öka trafiksäkerheten och framkomligheten för alla trafikanter på vägen samt bidra till den regionala utvecklingen.

I arbetet ingår även att bygga en lokalväg för långsamtgående trafik samt för gång- och cykeltrafik som kommer att gå längs hela den ombyggda sträckan. Lokalvägen kommer också att kunna användas som omledningsväg vid behov.

Byggstart till våren 2017

Entreprenör är antagen och det blev NCC. Nu påbörjas planering inför produktion våren 2017. Avverkning pågår under hela hösten och vintern 2016/2017. Arkeologiarbetena är klara i slutet av oktober 2016. Hela projektet ska vara klart hösten 2019.

För mer information, se Trafikverkets webbplats via länk i länktipsrutan.

Källa: Trafikverket

 

2016-10-20 av: Yvette Tidefors