mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Populäraste sökningarna

färdtjänstbygglovintranetsimhallens öppettidersandhemvårdcentralentorghandelåtervinningscentralmullnetmatsedelsopstationöppettider och taxa återvinningscentralensjälvservicelediga jobbpappersfakturaöverförmyndaresophämtningsimhallen

Byggnation av väg 26/47

Datum: 2016-10-20 Kategori: Trafik & infrastruktur

NCC har fått uppdraget av Trafikverket att bygga om väg 26/47 till en mötesfri motortrafikled med mitträcke. Byggstart planerad till våren 2017.

Nu startar projektet med byggnation av väg 26/47 mellan Månseryd och Mullsjö till en mötesfri motortrafikled, mittseparerad 2+1-väg med referenshastighet på 100 km/timme.

Detta ska öka trafiksäkerheten och framkomligheten för alla trafikanter på vägen samt bidra till den regionala utvecklingen.

I arbetet ingår även att bygga en lokalväg för långsamtgående trafik samt för gång- och cykeltrafik som kommer att gå längs hela den ombyggda sträckan. Lokalvägen kommer också att kunna användas som omledningsväg vid behov.

Byggstart till våren 2017

Entreprenör är antagen och det blev NCC. Nu påbörjas planering inför produktion våren 2017. Avverkning pågår under hela hösten och vintern 2016/2017. Arkeologiarbetena är klara i slutet av oktober 2016. Hela projektet ska vara klart hösten 2019.

För mer information, se Trafikverkets webbplats via länk i länktipsrutan.

Källa: Trafikverket

 

2016-10-20 av: Yvette Tidefors