mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

ledighetsansökanbygglovpartistödsophämtningåppettider och taxa återvinningcentralenmullnetmullsjö bostädersimhallinfocentermatsedelbibliotekppettider och taxa tervinningcentralenintranetmullsjö simhallmotionerfärdtjänstlediga jobböppettider och taxa återvinningcentralen

Bättre trafiksäkerhet för Björksäterbarn

Datum: 2019-06-04 Kategori: Utbildning & barnomsorg, Bygga, bo & miljö, Trafik & infrastruktur

Nu stängs delar av Sjövägen av för genomfartstrafik. Nyhetsbild

Nu förbättras trafiksäkerheten för skolbarnen på Björksäter i Mullsjö. Delar av Sjövägen stängs av för genomfartstrafik.

Tanken är att göra skolvägen säkrare för de barn som går på Björksäter men ytterligare en effekt blir att du som tar ett varv runt Mullsjön kan gå eller cykla mer trafiksäkert.

Idag finns gång- och cykelväg runt nästan hela sjön, förutom utmed Sjövägen på sjöns östra sida. Där stängs nu alltså gatan av för genomfartstrafik från och med månadsskiftet maj-juni.

Du kan fortfarande köra där om du har något ärende på gatan eller bor där. 

Förhöjt övergångsställe

För att ytterligare öka trafiksäkerheten kommer Mullsjö kommun att göra ett förhöjt och avsmalnat övergångsställe vid Björksäter, så att bara en bil kan passera. Det här ska samordnas med Länstrafiken men förhoppningen är att kunna bygga övergångsstället när Björksäter är stängt för sommaren. 

2019-06-04 av: Pernilla Arvidsson